Medlemsorientering

Via TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsorientering kan du blandt andet holde dig orienteret om det nyeste om løn, ansættelser, overenskomster og lovgivning.

 • 15 jan 2021

  Lønkompensation forlænges under nedlukning

  Medarbejdere, som er hjemsendt med lønkompensation, skal nu bidrage ved fx at tage en dags ferie, afspadsering eller lignende.
 • 12 jan 2021

  Flere muligheder for lyntest syd for grænsen

  Der er nu mulighed for, at vandrende arbejdstagere kan få en hurtigtest, når de rejser ind i Danmark.
 • 08 jan 2021

  Skærpede testkrav for vandrende arbejdstagere

  Regeringen har netop meddelt, at testkravene nu skærpes for vandrende arbejdstagere, der rejser ind i Danmark.
 • 05 jan 2021

  Nu yder Elbranchens Kompetencefond også tilskud til aftalt akademiuddannelse

  Behovet for efteruddannelse - særligt på akademiniveau - er fortsat stigende. Derfor kan virksomheder nu, i samarbejde med den enkelte medarbejder, søge tilskud til aftalt akademiuddannelse via Elbranchens Kompetenceudviklingsfond.
 • 05 jan 2021

  TEKNIQ Arbejdsgiverne vinder voldgift om feriepenge til vikarer

  Kort før jul fastslog en faglig voldgift, at en af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder ikke er forpligtiget til at betale feriepenge til indlejede vikarer.
 • 25 dec 2020

  Brexit-aftale på plads

  Den 24. december er der indgået en handelsaftale mellem EU og Storbritannien.
 • 16 dec 2020

  Forlængelse af midlertidig ordning om arbejdsfordeling nu vedtaget

  Folketinget har nu vedtaget trepartsaftalen om forlængelse af den midlertidig ordning om arbejdsfordeling, der nu også er blevet mere fleksibel.
 • 15 dec 2020

  Ny kompetenceudviklingsfond for vvs-branchen

  Nu kan virksomheder og medarbejdere få tilskud til medarbejderes efteruddannelse inden for vvs-området.
 • 10 dec 2020

  Midlertidig og fleksibel lønkompensationsordning for hele landet

  OPDATERET KL. 14.50: Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at genindføre den midlertidige lønkompensationsordning for virksomheder i hele landet. Det sker på baggrund af de nye skærpede coronarestriktioner.
 • 10 dec 2020

  69 kommuner er underlagt særlige restriktioner

  Der indføres nu skærpede coronarestriktioner for yderligere 31 kommuner. Dermed omfatter tiltagene nu Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget), hele Region Sjælland, hele Region Midtjylland, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark, samt Odense og Aalborg kommuner.
 • 09 dec 2020

  Midlertidig ret til sygedagpenge forlænges

  Folketinget har besluttet at forlænge den midlertidige ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for medarbejdere, der er smittet eller formodet smittet med COVID-19 samt personer, der er i selvisolation, fordi de er nærkontakt til en smittet.
 • 08 dec 2020

  Skærpede coronarestriktioner i 38 kommuner

  Statsminister Mette Frederiksen annoncerede 7. december en række skærpede coronarestriktioner for i alt 38 kommuner, som blandt andet betyder, at de ældste folkeskoleelever og elever på ungdomsuddannelserne hjemsendes indtil 3. januar 2021 (opdateret 8. december, ændringer markeret med kursiv).
 • 07 dec 2020

  Nye restriktioner for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler i hele landet

  Regeringen har vedtaget nye tiltag, der nu gælder i hele landet. Det får følgende betydning for lærlinge og AMU-kursister:
 • 04 dec 2020

  Nordjyske ordninger om lønkompensation er nu godkendt af EU

  De midlertidige ordninger om lokal lønkompensation og pendlerlønkompensation er nu blevet endeligt godkendt. Det betyder blandt andet, at kravet om, hvor stor en andel af medarbejderne, der skulle benytte pendlerordningen, er bortfaldet. Fristen for at søge om kompensation er 24. december 2020.
 • 01 dec 2020

  Krav til opbevaring af selskabsdokumenter

  Fra den 1. januar 2021 stilles der nye krav om opbevaring af selskabsdokumenter.
 • 27 nov 2020

  Trepartsaftale forlænger den midlertidige ordning om arbejdsfordeling

  Arbejdsfordelingsordning, som gør det muligt for virksomheder at undgå afskedigelser ved at fordele arbejdet mellem medarbejderne, bliver forlænget. Det betyder, at virksomhederne kan anvende ordningen i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har benyttet ordningen i 2020.
 • 21 nov 2020

  Ny AUB-aftale på plads

  Her til morgen er der indgået en aftale mellem regeringen og Arbejdsmarkedets parter på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på at styrke indsatsen for at skaffe flere praktikpladser.
 • 21 nov 2020

  Ny hjælpepakke til Nordjylland

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i går aftes aftalt en række yderligere tiltag for at hjælpe virksomhederne i Nordjylland, som i perioden fra den 6. november til den 22. november 2020 har været påvirket af nedlukningen.
 • 19 nov 2020

  Store lempelser af restriktioner i Nordjylland

  Myndighederne har i dag meddelt, at restriktionerne i Nordjylland fra i dag den 19. november 2020 lempes i betydeligt omfang.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.