Medlemsorientering

Via TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsorientering kan du blandt andet holde dig orienteret om det nyeste om løn, ansættelser, overenskomster og lovgivning.

 • 10 aug 2020

  Fortsat coranatest af udenlandske medarbejdere

  Indrejsende arbejdskraft har siden 2. juli kunnet blive testet for COVID-19 ved den danske grænse. Arbejdstagere fra højrisikolande opfordres stadig til at lade sig teste, men alle kan benytte tilbuddet.
 • 27 jul 2020

  Få mest muligt ud af lærlingetilskuddene i 2020

  Der er mulighed for ekstra løntilskud, hvis virksomheden ændrer en kort uddannelsesaftale til en restaftale.
 • 26 jul 2020

  Sådan ændrer I en kort aftale til en restaftale

  Ved at ændre en kort aftale til en restsaftale, vil lønskuddet stige til 90 pct. af lærlingens løn.
 • 10 jul 2020

  Lærlinges ferie ved overgang fra gammel ferielov til ny ferielov

  Der er ikke specielle overgangsregler for lærlinge i forbindelse med overgangen fra gammel ferielov til den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.
 • 08 jul 2020

  Vejledninger for COVID-19 test af vandrende arbejdstagere

  Regeringen har offentliggjort sin strategi for test og karantæneregler for vandrende arbejdstagere. Det har resulteret i tre vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet. Én af generel karakter, én som retter sig mod arbejdsgiverne, og én som retter sig mod lønmodtagerne.
 • 08 jul 2020

  Korrektion vedrørende fritvalgsopsparing til lærlinge

  I forhold til medlemsorienteringen af 16. april 2020 vedrørende hovedelementerne i den nye elektrikeroverenskomst 2020-2023 var der angivet en forkert fritvalgsprocent for lærlinge (i punkt 15).
 • 08 jul 2020

  Virksomheder kan søge om nedsat merbidrag til praktikplads-AUB

  I den forskudsopgørelse, AUB netop har sendt, fremgår det, om virksomheden kommer til at betale merbidrag til praktikplads-AUB for 2020.
 • 07 jul 2020

  Genindtræden af afspadseringspligt

  I både Elektrikeroverenskomsten og VVS-overenskomsten er der regler om afspadsering af overarbejde, hvis indhold afhænger af den aktuelle ledighed. Tilsvarende regler findes ikke i Industri- og VVS-overenskomsten, hvorfor der ikke sker ændringer på dette overenskomstområde.
 • 02 jul 2020

  Nye anbefalinger for coronatest af udenlandske medarbejdere

  Regeringen har i dag offentliggjort en ny teststrategi for medarbejdere, der ikke har fast bopæl i Danmark.
 • 29 jun 2020

  Ny vvs- og energiuddannelse fra den 1. august 2020

  Vvs-energiuddannelsen er blevet opdateret, så de faglige og tekniske kompetencer matcher den nyeste teknologiske udvikling i branchen og virksomhedernes behov for kompetente og dygtige lærlinge.
 • 29 jun 2020

  Nye muligheder: Voksenlærlingeordningen og certifikatkurser i AMU

  Der er nye muligheder for virksomhederne i forhold til voksenlærlingeordningen, certifikatkurser i AMU og faglært som jobroation. Desuden forlænges trainee-ordningen for ledige nyuddannede.
 • 26 jun 2020

  Ny pension til lærlinge på elektrikeroverenskomsten

  Det er i den nye elektrikeroverenskomst indført, at lærlinge under elektrikeroverenskomsten som noget nyt har ret til pension, når lærlingen er fyldt 18 år og har opnået 6 måneders anciennitet. Dette gælder fra den 1. september 2020.
 • 25 jun 2020

  Ekstraordinære tilskud til virksomheder med lærlinge

  Den 29. maj blev regeringen og arbejdsmarkedets partner enige om en aftale, der betyder, at virksomhederne får dækket en stor del af omkostningerne ved at have lærlinge fra 1. maj 2020 til udgangen af 2020.
 • 18 jun 2020

  AUB-opgørelse for 2019 klar og sendt ud

  AUB-bidrag og -bonus for 2019 er opgjort, og virksomhederne modtager i denne tid brev fra AUB med opgørelsen.
 • 15 jun 2020

  Genopretningsplan for dansk økonomi: Hvad betyder det for virksomhederne?

  Natten til mandag blev et bredt flertal i Folketinget enig om en genopretningsplan for dansk økonomi efter corona. Aftalen omfatter blandt andet en eksportpakke og en række andre initiativer, der skal stimulere dansk økonomi.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.