Medlemsorientering

Via TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsorientering kan du blandt andet holde dig orienteret om det nyeste om løn, ansættelser, overenskomster og lovgivning.

 • 30 mar 2020

  Opdaterede regler for lønkompensation

  På et pressemøde i dag blev der præsenteret en opdatering af lønkompensationspakken, som er vedtaget af regeringen og arbejdsmarkedets parter.
 • 29 mar 2020

  Ny vejledning: Forebyggelse af coronasmitte på arbejdspladsen

  Med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer er der udarbejdet en ny vejledning om, hvordan man kan forebygge coronasmitte i bygge- og anlægsbranchen.
 • 28 mar 2020

  Hvad skal erhvervsskolerne gøre i forhold til undervisning og prøver?

  Den 19. marts vedtog Folketinget en række nødlove om lærlinges skoleophold, undervisning og prøver. I forlængelse af dette har det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen udsendt to breve til skolerne om, hvordan skolerne bør agere.
 • 26 mar 2020

  Regeringens aftaler med KL og Danske Regioner

  I går, torsdag den 26. marts, blev regeringen enig med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om at hæve anlægsloftet og en række andre initiativer, som kan få betydning for bygge-, anlægs- og installationsbranchen.
 • 25 mar 2020

  Hjemsendelsesordningen er ikke en ”bufferordning”

  En del medlemsvirksomheder har benyttet sig af ordningerne om hjemsendelse, men nogle har også brugt muligheden som en "bufferordning".
 • 25 mar 2020

  Fritagelse for G-dage

  På grund af coronakrisen har regeringen foreslået en række ændringer af arbejdsløshedslovgivningen.
 • 25 mar 2020

  Forårets søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage

  Betaling for søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder inden for TEKNIQ Arbejdsgivernes område.
 • 23 mar 2020

  Hvem kan hjemsendes - og hvordan

  På baggrund af sidste uges mange initiativer til at afbøde de økonomiske skadevirkninger af coronakrisen, hersker der en del forvirring om, hvilke muligheder TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder har for hjemsendelse af medarbejdere, arbejdsfordeling m.v. Ikke mindst har det givet anledning til mange spørgsmål, at der på Industri- og VVS-overenskomsten er lavet aftale om hjemsendelse af medarbejderne på industrivirksomheder, men ikke af VVS-medarbejdere.
 • 20 mar 2020

  Arbejdsfordeling – også et muligt redskab til at håndtere coronakrisen

  Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode. Den kan være et godt alternativ til egentlige opsigelser af ansatte og kan være aktuel i de situationer, hvor virksomheden enten vurderer, at ordrenedgangen er midlertidig
 • 20 mar 2020

  Hjemsendelse på Industri- og VVS-overenskomsten

  TEKNIQ Arbejdsgiverne har med Dansk Metal og 3F indgået en aftale frem til den 13. april om mulighed for hjemsendelse af medarbejdere omfattet af industri- og VVS-overenskomsten.
 • 19 mar 2020

  Her er de vigtigste punkter i torsdagens hjælpepakke

  Samtlige partier i Folketinget står bag hjælpepakken ’Aftale om COVID-19-initiativer’. Den blev lanceret torsdag den 19. marts og rummer initiativer for 100 milliarder kroner. - OPDATERET DEN 20. MARTS 2020, KL. 12.30!
 • 19 mar 2020

  Hvilke muligheder har industrivirksomhederne overfor medarbejderne under coronakrisen?

  Som udgangspunkt er det virksomhedens ansvar at holde en fuldtidsansat medarbejder beskæftiget i 37 timer ugentligt. Hvis man oplever ekstraordinære driftsforstyrrelser, har man dog følgende muligheder i forhold til de timelønnede:
 • 19 mar 2020

  Hvordan håndterer virksomhederne situationen omkring lærlingene?

  Regeringen meddelte den 12. marts, at alle uddannelsesinstitutioner skulle lukkes fra fredag den 13. marts 2020 (opdateret 19. marts kl. 18.30)
 • 18 mar 2020

  Særlige forholdsregler på arbejdspladsen på grund af corona

  Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne har drøftet den alvorlige situation, hvor smittefare og begrænsning af forsamlingsfrihed m.v. giver udfordringer for medarbejdere og virksomheder.
 • 18 mar 2020

  Mulighed for hjemsendelse på elektrikeroverenskomsten – aftale mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

  TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har indgået en aftale frem til den 17. april om mulighed for hjemsendelse af medarbejdere omfattet af elektrikeroverenskomsten (se aftalen her).
 • 18 mar 2020

  Det nye forsamlingsforbud gælder ikke bygge- og arbejdspladser

  I lyset af den seneste udmelding fra regeringen i aftes vil TEKNIQ Arbejdsgiverne henstille til, at virksomhederne følger myndighedernes nye retningslinjer. Det vil blandt andet sige ikke at samles flere end ti personer i offentligheden, at holde afstand og at lukke bestemte typer butikker.
 • 16 mar 2020

  Barselsrefusion

  TEKNIQ Arbejdsgiverne får mange spørgsmål om nye satser for betaling under barsel samt refusion.
 • 16 mar 2020

  Nye godkendelseregler for lærlinge på elektriker- og vvs-energiuddannelsen

  Der er kommet nye regler for virksomheder, der er godkendt til at have lærlinge på elektriker- og vvs-energiuddannelsen.
 • 15 mar 2020

  Sådan fungerer den midlertidige lønkompensation

  Regeringen har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedet parter, som betyder, at lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan få lønkompensation på 75-90 procent, når de ansatte ikke kan udføre deres opgaver på baggrund af coronaudbruddets økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Her kan du se, hvordan den midlertidige lønkompensation fungerer.
 • 14 mar 2020

  Hvad betyder de nye rejserestriktioner for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og opgaver i udlandet?

  Lørdag den 14. marts kl. 12 trådte de nye rejserestriktioner i kraft på grund af coronakrisen. Læs her hvad det betyder for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og opgaver i udlandet.
 • 13 mar 2020

  Aftale om arbejdsfordeling endnu ikke på plads

  Mange virksomheder har i denne uge rettet henvendelse til TEKNIQ Arbejdsgiverne om, hvad de skal gøre, når kunder aflyser arbejde, og bygherrer lukker pladser ned på grund af corona-situationen.
 • 12 mar 2020

  Hvis virksomheden må indstille driften pga. Covid-19

  For virksomheder, der er omfattet af industri- og vvs-overenskomsten (tidl. Arbejdsgiverne-medlemmer) er der mulighed for at afskedige timelønnede medarbejdere uden varsel efter overenskomstens regel om force majeure (§ 36, stk. 4), hvis det viser sig umuligt at fortsætte driften helt eller delvist (opdateret onsdag den 25. marts).
 • 12 mar 2020

  Virksomhedernes situation efter regeringens seneste corona-udmeldinger

  Regeringen opfordrede i går aftes alle private arbejdsgivere til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport, og leverancer.
 • 11 mar 2020

  Industri- og vvs-overenskomsten på plads

  Mens Danmark lukkede ned, blev TEKNIQ Arbejdsgiverne i nat enig med Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet om en fornyelse af industri- og vvs-overenskomsten.
 • 11 mar 2020

  Når coronavirus forsinker arbejdet

  Et afgørende element for de virksomheder, der bliver påvirket af udbredelsen af coronavirus, er, hvorvidt de kan holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, eller om de er omfattet af force majeure. Svaret er, at det kan være svært at svare præcis på!
 • 07 mar 2020

  Ny elektrikeroverenskomst på plads

  Efter mere end et døgns uafbrudte forhandlinger er det i dag, lørdag den 7. marts, lykkedes for Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne at blive enige om en ny elektrikeroverenskomst.
 • 06 mar 2020

  Ny overenskomst på vvs-området

  Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne er blevet enige om en ny treårig vvs-overenskomst.
 • 04 mar 2020

  Forslag til personalecirkulære

  TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet et forslag til et personalecirkulære, som virksomhederne kan benytte i forbindelse med medarbejdernes ferierejser til de coronaramte områder.
 • 04 mar 2020

  Spørgsmål og svar om virksomheders håndtering af coronavirus

  Få svar på en række af de spørgsmål, der kan opstå hos virksomhederne ifm. håndteringen af coronavirus.
 • 03 mar 2020

  Ny overenskomst med Teknisk Landsforbund

  TEKNIQ Arbejdsgiverne har natten til i dag, tirsdag den 3. marts, indgået forlig om en ny overenskomst med Teknisk Landsforbund.
 • 28 feb 2020

  Ingen grund til panik – sådan håndterer du coronavirus

  Den meget omtalte virus skal tages alvorligt, men der er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne ingen grund til at kaste sig ud i de store panikløsninger. I stedet anbefales det at slå koldt vand i blodet og at følge myndighedernes retningslinjer.
 • 27 feb 2020

  Regulering af prislisterne pr. 1. marts

  I forbindelse med aftalen om den ny tidsprisliste blev det aftalt, at den sidste stigning på prislisterne sker pr. 1. marts 2020.
 • 27 feb 2020

  Spørgsmål og svar om virksomheders håndtering af coronavirus

  Få svar på en række af de spørgsmål, der kan opstå hos virksomhederne ifm. håndteringen af coronavirus.
 • 26 feb 2020

  Nedsættelse af kontingent

  Fusionen mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne indebærer en række fordele for medlemmerne, herunder bedre medlemsservice og mulighed for lavere kontingent.
 • 25 feb 2020

  Advarsel mod persondata-brev

  TEKNIQ Arbejdsgiverne har erfaret, at nogle af vores medlemmer modtager et brev fra VAT Identification Number Register related to the European General Data Protection Regulation (GDPR), der drives af Your Business at Net GmbH.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.