Medlemsorientering

Via TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsorientering kan du blandt andet holde dig orienteret om det nyeste om løn, ansættelser, overenskomster og lovgivning.

 • 23 sep 2021

  Opkrævning fra DA/LO Udviklingsfonden

  Der bliver i disse dage udsendt opkrævninger fra DA/LO’s Udviklingsfond. Som det fremgår af fondens opkrævningsmail, skal der for alle overenskomstdækkede medarbejdere indberettes og indbetales 0,45 kr. pr. arbejdstime. Bidraget opkræves halvårligt bagud.
 • 20 sep 2021

  Slutafregning for corona-kompensation: Fristen nærmer sig

  42.000 virksomheder, selvstændige og freelancere får travlt de næste tre uger – fristen nærmer sig nemlig for at indberette dokumentation for faktiske udgifter, omsætning og hjemsendte ansatte.
 • 14 sep 2021

  Fuld ligestilling ved barsel

  DA og FH er blevet enige om en model for øremærket barsel, der blandt andet betyder, at forældreorloven øremærkes den enkelte forælder.
 • 09 sep 2021

  Politisk flertal udskyder tilbagebetalingsfrist for to coronalån og udvider afdragsordninger

  Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. Samtidig udvides perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder.
 • 07 sep 2021

  Husk, at varsling og afholdelse af ferie skal ske inden den 31. december 2021

  For at undgå misforståelser anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at man sikrer sig klarhed over sine ansattes ferieregnskab med henblik på at få lagt en plan for evt. ikke-afholdt ferie.
 • 17 aug 2021

  Korrekt nedtagning af gasinstallation

  Når kunden skifter en naturgaskedel ud med en varmepumpe eller et gaskomfur med et elektrisk, skal installationen afproppes. Korrekt afpropning betyder, at der fysisk skal monteres en prop eller slutmuffe i gasrørsinstallationen. At lukke for hovedhanen eller en afspærringsventil er ikke en forsvarlig og korrekt afpropning, som der kræves i Bekendtgørelse om Sikkerhed for gasinstallationer §31.
 • 05 aug 2021

  Nu kan industrivirksomhederne ansætte 13-årige

  Industrivirksomheder kan fremover ansætte unge ned til 13 år til at lave lettere fritidsarbejde i såkaldt ’farlig nærhed’ af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Samme ændring gælder også for erhvervspraktikanterne. Den tidlige kontakt til de helt unge kan få stor betydning for rekruttering af lærlinge, vurderer TEKNIQ Arbejdsgiverne.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.