Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

Forbrugere skal have oplysning om deres klageadgang

Den 1. oktober skal forbrugere have oplysning om, hvilket klageorgan de kan gå til, hvis de har en klage.

Det betyder:

Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal det klart og tydeligt fremgå af den, hvor forbrugerne kan gå hen, hvis der opstår et problem, som I ikke kan løse sammen. Forbrugerne skal have oplysning om klageorganets navn, adresse og hjemmeside.

Alle medlemmer af TEKNIQ er omfattet af:

Ankenævnet for tekniske installationer
Skanderborgvej 238
8260 Viby J

www.el-vvs-anke.dk

Hvis din virksomhed anvender generelle aftalevilkår, skal oplysningerne også fremgå heri, hvis det er relevant.

I standardkontrakten til AB Forbruger kan der i et af de sidste punkter skrives oplysninger om garantiordning og ankenævn direkte i kontrakten.

Derudover skal kunder, der kommer ned i selve virksomheden med en klage, i den forbindelse også have de samme oplysninger om ankenævn. Oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medie.


(T-15/2015)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.