Den nye ferielov: Anmodning om feriepenge skal ske elektronisk

Som TEKNIQ tidligere har informeret om, nedlægges ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister) fra 1. januar 2019. Det betyder, at oplysninger om optjente – og endnu ikke udbetalte – feriepenge fra optjeningsårene 2016, 2017 og 2018 overflyttes fra ACF til Feriepengeinfo. 

Når disse data er overflyttet, er det vigtigt, at virksomhedens medarbejdere informeres om, hvordan de nu skal anmode om feriepenge. Medarbejderen skal via www.borger.dk anmode om feriepenge, hvorefter der sendes besked til virksomhedens E-boks. I praksis betyder det, at Feriekort ikke længere anvendes, og der kan derfor kun udbetales feriepenge via de elektroniske systemer.
     
Det er også vigtigt at oplyse medarbejderne om, at det i praksis tager 24 - 48 hverdagstimer, fra medarbejderen har sendt den elektroniske anmodning om feriegodtgørelse, til virksomheden modtager besked herom. En anmodning skal derfor sendes senest en uge før, virksomheden kører løn, hvis medarbejderen skal sikre sig, at feriepengene kommer med i førstkommende lønkørsel. 

Medarbejderens ferieønsker skal stadig godkendes af virksomheden, inden anmodningen sendes elektronisk.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedsafdelingen på telefon: 43 43 60 00.

Læs mere om:

Den nye ferielov
Indberetninger til Feriepengeinfo som arbejdsgiver (indberet.virk.dk)
Ferie og feriepenge (borger.dk)

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.