ATEX – direktiverne

Brugerdirektiv 1999/92/EC

Brugerdirektivet omhandler arbejde i områder, der er klassificeret som eksplosionsfarligezoner.

Direktivet stiller specifikke krav til udarbejdelse af en ATEX-APV også kaldet et eksplosionssikringsdokument. ATEX-APV skal typisk indeholde følgende punkter:

  • Kortlægning af risikoen for, at der kan opstå eksplosiv atmosfære
  • Udarbejde en zoneklassificering
  • Tilrettelægge arbejdet og instruere medarbejderne i de risici, der kan optræde
  • Gennemføre ATEX-kurser for relevante medarbejdere
  • Planer for rengøring, eftersyn og vedligeholdelse
  • Beredskabsplaner, evakuerings- og øvelsesplaner

ATEX-APV skal revurderes hvert 3. år og ved ombygninger af anlægget.  

Direktivet er i Danmark udmøntet i to bekendtgørelser, det drejer sig om:

Materiel og sikringssystemer direktiv 2014/34/EU

Materialedirektivet omhandler:

  • materiel og sikringssystemer beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 
  • sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici
  • komponenter, der er beregnet til indbygning i materiel og sikringssystemer

Direktiver er implementeret i Dansk lovgivning via BEK nr. 289 af 17/03/2016 ”Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære”


Senest opdateret 10-09-2020

industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.