Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Integrationsgrunduddannelse - IGU

TEKNIQ på erhvervsskolerne

Integrationsgrunduddannelse – IGU – en ny mulighed for at ansætte medarbejdere med flygtningebaggrund

Fra 1. juli 2016 trådte en ny ordning i kraft for virksomheder, der ansætter flygtninge. Denne ordning hedder IGU eller Integrationsuddannelsen.

IGU-ordningen gælder for flygtninge og familiesammenførte til en flygtning mellem 18 til 40 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end fem år.

Et IGU-forløb varer 24 måneder, hvoraf 20 uger skal være et undervisningsforløb. Undervisningen koster ikke noget for virksomheden, og flygtningen får ikke løn fra virksomheden under skoleophold.

IGU-stillingen er omfattet af den overenskomst, som gælder for virksomheden, herunder arbejdstid, overtidsbetaling og opsigelsesvarsler. Flygtningen aflønnes efter lærlingesatserne 1 og 2.

Virksomheder, som ansætter en flygtning i en IGU-stilling, udbetales efter ansøgning en bonus på 20.000 kroner efter seks måneder, og yderligere 20.000 kroner, når flygtningen har gennemført et fuldt toårigt IGU-forløb.

Hvis du ønsker at ansætte en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning, kan du kontakte dit lokale jobcenter.     

Se SIRI's (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) film om IGU:


Senest opdateret 17-05-2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.