HK kompetencefond

HK Kompetencefond

HK Industrikompetencefond

HK kompetencefonden

TEKNIQ Arbejdsgivernes og HK Privat's industrikompetencefond kan yde tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under HK-industrioverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med HK Privat samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ Arbejdsgiverne og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med HK Privat.


Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud fra fonden.

Selvvalgt uddannelse

Når medarbejderne søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr og eventuelle materialer, udgifter til transport og eventuelt logi, samt 100 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) i kursusperioden. Fonden yder op til 3.500 kr. pr. kursusdag til dækning af kursusgebyr, kursusmateriale og eventuelle transportudgifter og tilskud til overnatning og ophold med op til 725 kr. pr. kursusdøgn.

Kurserne skal være brancherelevante.

Aftalt akademiuddannelse

Virksomheden og medarbejderen kan søge om tilskud, for at en medarbejder kan gennemføre en akademiuddannelse.

Fonden kan yde tilskud til 2 moduler af 10 ECTS eller 4 moduler af 5 ECTS årligt pr. medarbejder pr. år.

Tilskuddet udgør 100 % af den sædvanlige løn modregnet SVU, samt tilskud til kursusgebyret.

Betingelser for tilskud

  • Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af industrioverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Elever kan også søge om tilskud til efteruddannelser, der finder sted i fritiden.
  • Der kan kun søges om tilskud til kurser, der ikke er afholdt og til uddannelser, der er brancherelevant.
  • Der kan søges om tilskud til deltagelse i AMU-kurser, grundskolekurser, gymnasiale kurser, enkeltfag videregående uddannelse, private kurser, akademimoduler m.v. Det afgørende er, at der er tale om brancherelevante kurser.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK Privat.

Ansøgningen foregår digitalt på Industrikompetencefonden - (evu). Det er enkelt og sikkert, og ansøger bliver løbende vejledt i ansøgningsprocessen.

Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El-og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat på telefon 3672 6400.


Senest opdateret 13-04-2021

Kompetencefonde

Se også

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

5185 7920

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU

evu@evu.dk

3672 6400


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.