Aftalt uddannelse

For at imødekomme behovet for faglært arbejdskraft i fremtiden er der i overenskomsten 2017-2020 indført begrebet aftalt uddannelse.

Aftalt uddannelse har til formål at understøtte et uddannelsesløft af virksomhedens medarbejdere. Vi har lavet en folder, der beskriver ordningen:

Hent folderen her

Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvem kan søge?

Som virksomhed, der før fusionen var medlem af Arbejdsgiverne, kan din virksomhed søge om støtte til aftalt uddannelse hos AL Efteruddannelse. Du kan søge for medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet og som er omfattet af overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik- og Rør- arbejderforbundet og 3F.

Hvordan søger man? 

Når lokalaftalen og uddannelsesplanen for den enkelte medarbejder er udarbejdet, skal der sendes et kopi af disse sammen med et udfyldt ansøgningsskema ind til AL Efteruddannelse på info@aleu.dk.

Hent ansøgningsskemaet her

Aftaler om støtte til aftalt uddannelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af formand og næstformand i AL Efteruddannelse. Herefter kan uddannelsen starte. Tilskuddet udbetales, når uddannelsen er færdig. Dog kan du søge om en eventuel a conto-udbetaling hos AL Efteruddannelse.

 


Senest opdateret 15-10-2019

uddannelseschef finn kyed

Finn Kyed

Uddannelseschef

fky@tekniq.dk

6317 3370

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.