Positivlisten for kompetenceudvikling for teknikere

Her er positivlisten for kompetenceudvikling for medarbejdere under overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og Arbejdsgiverne. Listen er ikke udtømmende, men den giver en ide om de emneområder, som medarbejderne kan få støtte til.

Få information om de enkelte uddannelser og kurser ved at gå ind på nedenstående efteruddannelsesudvalg. Du kan også søge efter kurser på www.ug.dk.

Hvis dine medarbejdere har ønsker om uddannelse, som ikke er på listen, kan du sende dem til bestyrelsen, som behandler din ansøgning hurtigst muligt. Kontakt Birgitte Grum-Schwensen på telefon 3343 6566 eller e-mail bgs@tl.dk

 • Automatik og procesteknik
 • Elektronik og svagstrøm
 • Data og kommunikationsteknik
 • Teknisk design og tegning i industrien
 • Klimateknik
 • Varmeteknik
 • Drift af offshore installationer
Læs mere her
 • Betjening af industrirobotter
 • Arbejdets organisering
 • Montage af lettere industriprodukter
 • Overfladebehandling
 • Plastfremstilling
 • Skibsbygningsteknisk område
 • Faglig regning og matematik
 • Regneark til talbehandling
 • Medarbejderinvolvering 
 • Fremmedsprog - teknisk
 • Kundeservice
 • Konflikthåndtering
 • Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • Selvstyrende grupper
 • Kommunikation i teams
 • Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
 • Værdibaserede arbejdspladser
 • Videndeling
 • Kvalitetssikring i virksomheden
 • PC bruger, hardware
 • PC bruger programmering
 • Praktikvejledning af elever eller lærling
 • IKT administration
 • Handel og logistik
 • Administration
 • Viden og forretningsservice
 • Ledelse
Læs mere her
 • Lager og logistik
Læs mere her
 • Elektrisk automation på maskiner og anlæg
 • Elforsyningsanlæg
 • Bygningers el-installationer
 • Intelligente bygningsinstallationer
 • Sikrings og alarmteknik
 • Tele og Datateknik
 • Installation af klima og ventilation
 • Servicering af varme og sanitet.
Læs mere her
 • Almen voksenuddannelse
 • Diverse sprogkurser relevante for jobbet
 • Økonomi
 • Erhvervsret
 • International økonomi
 • Kemi
 • Kulturforståelse
 • Statik og styrkelære
 • Statistik
 • Teknologi
 • Teknologihistorie
Læs mere her
 • HR
 • Informationsteknologi
 • Innovation og produktion
 • Handel og markedsføring
 • Kommunikation og formidling
 • Ledelse
 • Økonomi og ressourcestyring
Læs mere her
 • Ledelse
 • Økonomi
 • Logistik - internationalt
 • Bygningskonstruktør
 • Multimediedesigner.
 • Innovation og proces
 • HR
Læs mere her


Senest opdateret 15-10-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.