Positivlisten for kompetenceudvikling for teknikere

Her er positivlisten for kompetenceudvikling for medarbejdere under overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og Arbejdsgiverne. Listen er ikke udtømmende, men den giver en ide om de emneområder, som medarbejderne kan få støtte til.

Få information om de enkelte uddannelser og kurser ved at gå ind på nedenstående efteruddannelsesudvalg. Du kan også søge efter kurser på www.ug.dk.

Hvis dine medarbejdere har ønsker om uddannelse, som ikke er på listen, kan du sende dem til bestyrelsen, som behandler din ansøgning hurtigst muligt. Kontakt Birgitte Grum-Schwensen på telefon 3343 6566 eller e-mail bgs@tl.dk


Metalindustriens uddannelsesudvalg - Industriens Uddannelser

 • Automatik og procesteknik
 • Elektronik og svagstrøm
 • Data og kommunikationsteknik
 • Teknisk design og tegning i industrien
 • Klimateknik
 • Varmeteknik
 • Drift af offshore installationer

Industriens fællesudvalg - Industriens Uddannelser

 • Betjening af industrirobotter
 • Arbejdets organisering
 • Montage af lettere industriprodukter
 • Overfladebehandling
 • Plastfremstilling
 • Skibsbygningsteknisk område

Fælleskataloget

 • Faglig regning og matematik
 • Regneark til talbehandling
 • Medarbejderinvolvering 
 • Fremmedsprog - teknisk
 • Kundeservice
 • Konflikthåndtering
 • Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • Selvstyrende grupper
 • Kommunikation i teams
 • Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
 • Værdibaserede arbejdspladser
 • Videndeling
 • Kvalitetssikring i virksomheden
 • PC bruger, hardware
 • PC bruger programmering
 • Praktikvejledning af elever eller lærling

Handel, administration, kommunikation og ledelse

 • IKT administration
 • Handel og logistik
 • Administration
 • Viden og forretningsservice
 • Ledelse

Transporterhvervets Uddannelses Råd

 • Lager og logistik

Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi

 • Elektrisk automation på maskiner og anlæg
 • Elforsyningsanlæg
 • Bygningers el-installationer
 • Intelligente bygningsinstallationer
 • Sikrings og alarmteknik
 • Tele og Datateknik
 • Installation af klima og ventilation
 • Servicering af varme og sanitet.

Almene kurser

 • Almen voksenuddannelse
 • Diverse sprogkurser relevante for jobbet
 • Økonomi
 • Erhvervsret
 • International økonomi
 • Kemi
 • Kulturforståelse
 • Statik og styrkelære
 • Statistik
 • Teknologi
 • Teknologihistorie

Akademiuddannelser

 • HR
 • Informationsteknologi
 • Innovation og produktion
 • Handel og markedsføring
 • Kommunikation og formidling
 • Ledelse
 • Økonomi og ressourcestyring

Enkeltfag på erhvervsakademiuddannelser under åben uddannelse

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Logistik - internationalt
 • Bygningskonstruktør
 • Multimediedesigner.
 • Innovation og proces
 • HR


Senest opdateret 16-08-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.