Tilskud fra elkompetencefonden

Elkompetencefond

Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne har en kompetenceudviklingsfond, der kan yde tilskud til elektrikeres efteruddannelse.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med Dansk El-Forbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ Arbejdsgiverne og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund.


Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse.

OBS! Nye regler for tilskud til akademimoduler er gældende resten af 2020.

Vi gør opmærksom på, at der pr. 14. september 2020 er nye regler for tilskud til akademiuddannelse. Det betyder, at der kun kan bevilges tilskud til 1 modul i 2020. Der kan dog søges gives tilskud til modul nummer to i 2020, hvis der er tale om et afgangsprojekt eller et af følgende valgfrie moduler indenfor bygningsautomatik: Bygningsautomatik systemkendskab eller Bygningsautomatik koordination.


Virksomhedsansøgt uddannelse - hvilke medarbejdere er omfattet?

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller af funktionæroverenskomsten.

Fonden kan også yde tilskud til lærlinges uddannelse i fritiden - Læs mere her.

Hvilke kurser kan virksomheden søge om tilskud til?

 • Deltagelse i elbranchens AMU-kurser (undtagen LAUS-kurser) - fonden yder 400 kr. pr. dag pr. medarbejder. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse. Der er ingen begræsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.
 • Deltagelse i andre brancherelateret AMU-kurser - fonden yder tilskud på 400 kr. pr. dag pr. medarbejder. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse.
 • Deltagelse i moduler på en række akademiuddannelser, som er brancherelevante:
  - AU i elinstallation (mulighed for fuld autorisation)
  - AU i energiteknologi
  - AU i automation og drift
  - AU i informationsteknologi
 • Deltagelse i 4 valgmoduler, der udbydes som særskilte kurser/moduler:
  - Salg og kundeforståelse
  - Projektledelse og teknisk entreprisestyring
  - Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen
  - Virksomhedsdrift i installationsbranchen
 • Valgmoduler rettet mod Bygningsautomatik:
  - Bygningsautomation systemkendskab:
  - Bygningsautomatik koordiation
  - Bygningsautomatik funktionsafprøvning
  - Indeklima i større bygninger
  - Dynamisk lys
  - Større komfortanlæg med køl

Fonden giver til akademiuddannelser 100 % tilskud til kursusgebyret eventuelt fratrukket tilskud fra Omstillingsfonden. (10.000 kr. årligt). Medarbejderen kan søge SVU-godtgørelse. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder, uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt. OBS! Læs begrænsning øverst på siden for tilskud i resten af 2020.

Hvilke kurser kan medarbejderen søge om tilskud til?

Fonden kan yde tilskud til medarbejderens selvvalgte efteruddannelse.

Fonden yder et tilskud til deltagelse i AMU-kurser på 85 % af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusion modregnes i tilskuddet fra fonden. 

Fonden yder et tilskud til deltagelse i akademimoduler på 85 % af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt. OBS! Læs begrænsning øverst på siden for tilskud i resten af 2020.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år, dog kan den enkelte opspare sin uforbrugte ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Generelle betingelser

For at kunne søge om tilskud fra fonden er det en betingelse, at ansøger:

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold. 
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller af tiltrædelsesoverenskomsten med Dansk El-Forbund.
 • Ikke er i en opsagt stilling.

Hvordan søges tilskud

Virksomheden skal søge om tilskud til:
 • Deltagelse i AMU-kurser for medarbejdere, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler sker ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud før modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejderes deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion, og tilskuddet udbetales som hidtil af Dansk El-Forbund.

Medarbejdere skal søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Information

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund.

www.evu.dk finder du information om kompetencefonden, positivlister over, hvad fonden yder tilskud til, ansøgningsblanketter m.v. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt, dog normalt indenfor 10 arbejdsdage efter at den er modtaget i EVU. Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Sund Lauridsen på lsl@evu.dk eller 3166 3026.

Senest opdateret 08-10-2020

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

5185 7920

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU's konsulent
Lene Sund Lauridsen

lsl@evu.dk

31 66 30 26

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.