TL Kompetencefond

TL Kompetencefonden

TL-kompetencefonden

Kursus

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbunds kompetencefond kan yde tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under TL-overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med Teknisk Landsforbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ Arbejdsgiverne og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Teknisk Landsforbund.


Både virksomheder og medarbejdere kan søge fonden om tilskud til efteruddannelse.

Fra 2. januar 2018 kan der højest søge om tilskud på 15.000 kr. pr. medarbejder pr. år.

De 15.000 kr. dækker over kursusgebyr, evt. løntabsgodtgørelse, transport, forplejning og logi.

Virksomhedsansøgt uddannelse

Når virksomhederne søger om tilskud til medarbejderes efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmateriale og evt. transport og logi ved deltagelse i brancherelevante kurser. Herudover kommer evt. offentlig løntabsgodtgørelse ved deltagelse i AMU-kurser eller akademimoduler.

Selvvalgt uddannelse

Når medarbejdere søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmateriale, evt. transport og logi samt løntabsgodtgørelse på op til 85 % af den hidtidige løn, inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørelse, ved deltagelse i brancherelevante kurser.

Aftalt akademiuddannelse

Virksomhed og medarbejder kan i fællesskab søge om tilskud til, at en enkelt medarbejder - på deltid - kan gennemføre enkeltmoduler på 5 akademiuddannelser.

Tilskuddet udgør 100 % af den sædvanlige løn, modregnet evt. SVU fra det offentlige, samt betaling af hele kursusgebyret og evt. transportudgifter, overnatning og forplejning i forbindelse hermed.

Tilskud til aftalt akademiuddannelse fordrer, at man ikke har opbrugt sin ret til selvvalgt efteruddannelse.

Hvilke akademiuddannelser?

Virksomhed og medarbejder kan få tilskud til at gennemføre akademimoduler på følgende 5 akademiuddannelser:

  • Akademiuddannelse i El-installation.
  • Akademiuddannelse i Energiteknologi.
  • Akademiuddannelse i Automation og drift.
  • Akademiuddannelse i Ledelse.
  • Akademiuddannelse i vvs-installation.
Læs mere om tilskud til aftalt akademiuddannelse og hent ansøgningsblanket på www.evu.dk.

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

Kompetencefonden kan også give tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Medarbejderen skal have været tillidsrepræsentant i en virksomhed i en sammenhængende periode på mindst tre år, og efterfølgende skal medarbejderen fortsat være ansat i virksomheden.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og Teknisk Landsforbund.

Medarbejdere i installationsvirksomheder, der kan være medlem af Teknisk Landsforbund, vil typisk have en erhvervsuddannelse kombineret med en installatøruddannelse eller en maskinmesteruddannelse m.v. og ansat som projektkonsulent, beregner, udvikler eller tegner.

Der kan kun søges om tilskud til kurser og uddannelse, der er relevant for installationsbranchen.

Der kan søges om tilskud til deltagelse i AMU-kurser, gymnasiale fag, moduler på diplom- og masteruddannelser, moduler på akademiuddannelser samt private kurser. Det afgørende er, at der er tale om brancherelevante kurser.

Fra 2. januar 2018 kan der maksimalt ydes 15.000 kr.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund.

Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El-og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat på telefon 3672 6400.Senest opdateret 23-03-2021

Kompetencefonde

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

5185 7920

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU

evu@evu.dk

3672 6400


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.