Praktikplads - AUB

Virksomheder med for få lærlinge

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om flere faglærte. Aftalen stiller krav om, at alle virksomheder, der har faglærte medarbejdere, bidrager til at uddanne lærlinge. Virksomheder med for få lærlinge skal betale et ekstra bidrag, mens virksomheder med mange lærlinge, eller som har lærlinge fra fordelsuddannelser, kan få en bonus. Ordningen kaldes Praktikplads-AUB og skal sikre, at der bliver oprettet flere praktikpladser for at imødekomme mangel på faglært arbejdskraft.

Praktikplads-AUB trådte i kraft den 1. januar 2018 og er gældende for virksomheder med mere end én faglært medarbejder. Praktikplads-AUB er en ny ordning og påvirker ikke det ordinære AUB-bidrag, der fortsætter uændret. 

Hvor mange lærlinge skal I have ansat?

Der er krav om, at virksomheder skal have op mod én lærling ansat for hver 25. faglærte medarbejdere.

Det endelige antal af lærlinge I skal have ansat, varierer fra virksomhed til virksomhed. Målet for lærlinge afhænger af antallet og sammensætningen af virksomhedens lærlinge og faglærte medarbejdere. Lærlinge og faglærte medarbejdere vægter forskelligt afhængigt af, hvorvidt der forventes fremtidig mangel inden for de forskellige uddannelser.

Til april får virksomhederne en forskudsopgørelse, hvor I kan se jeres måltal for, hvor mange lærlinge I skal ansætte i året, og om I er over eller under jeres mål for lærlinge for det indeværende år. For hver lærling virksomheden mangler, når året er omme, medfører et merbidrag til Praktikplads-AUB på 27.000 kr. Praktikplads-AUB bliver beregnet over et kalenderår, og I har indtil den 31. december i det indeværende år til at opfylde jeres mål. I juni måned året efter får I jeres årsopgørelse, hvor I kan se, om I har opfyldt jeres mål.

Virksomheder, der ikke opfylder deres måltal, kan søge om nedsættelse af virksomhedens Praktikplads-AUB, hvis virksomheden forgæves har slået en eller flere praktikpladser op i mindst 90 dage på praktikpladsen.dkLæs mere her.

Bonus

I har mulighed for to slags bonus. I kan få praktikbonus, hvis I opfylder jeres måltal for lærlinge i indeværende år og har flere helårslærlinge i indeværende år end sammenlignet med jeres gennemsnitlige antal helårslærlinge de seneste tre år. Praktikbonussen er på 25.000 kroner for hver helårselev i indeværende år, der overstiger jeres gennemsnit. I kan få fordelsbonus, hvis I ansætter lærlinge fra fordelsuddannelser. Fordelsbonussen er på op til 5.000 kroner per helårselev.

Læs mere om fordelsuddannelser, og se hvilke uddannelser der er indstillet som fordelsuddannelser. 

Nedsættelse for faglærte medarbejdere

Hvis I har faglærte medarbejdere ansat, får I en nedsættelse af jeres Praktikplads-AUB. I 2019 er satsen pr. faglærte medarbejder på 210,85 kr. 

Mere information

I kan læse mere om Praktikplads-AUB på hjemmesiden virk.dk/praktikplads-aub, hvor I kan beregne cirkatal for jeres mål for lærlingene og jeres aktuelle status. I kan kontakte Praktikplads-AUB på tlf. 70 11 30 70 for spørgsmål og vejledning.


Senest opdateret 08-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.