EUX-entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker

EUX-Entreprenør- og landbrugsmaskinemekaniker, er en uddannelsen der kombinerer en erhvervsuddannelse som entreprenør- og landbrugsmaskinemekaniker, med en gymnasial uddannelse.

Det vil sige, lærlingen tager to uddannelser på samme tid. Ved endt uddannelse får lærlingen dels et svendebrev, dels et EUX-bevis, som giver direkte adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Det er kun specialerne landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekaniker, der kan gennemføres som EUX.

EUX- entreprenør- og landbrugsmaskinemekaniker er en banebrydende uddannelse, som kan være med til at løfte det faglige niveau og dermed væksten og udviklingsmulighederne i branchen.

EUX er en vekseluddannelse på linje med ordinære erhvervsuddannelser. Lærlingen skifter således mellem at være i praktik i en virksomhed og modtage undervisning på en erhvervsskole.

De gymnasiale fag på EUX-skibsmontøren er:

  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på op til A-niveau
  • Fysik på op til A-niveau
  • Kemi på C-niveau
  • Samfundsfag på C-niveau
  • Teknikfag på A-niveau
  • Teknologi på C-niveau

Herudover skal man dels lave en større skriftlig opgave, dels et skriftligt eksamensprojekt, der minimum skal omfatte et fag på B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen.

Uddannelsens varighed er 5 år inklusiv grundforløbet på 1 år.

På hovedforløbet er der 67,6 skoleuger, 67,6 uger specialet entreprenørmaskinmekaniker og 72,6 uger for specialet landbrugsmaskinmekaniker. som er fordelt på 4 skoleperioder.

Uddannelsesaftale

Der kan indgås en uddannelsesaftale mellem virksomheden og lærlingen før eller efter grundforløbet. Grundforløbet er 40 uger, og i den periode skal lærlingen finde en virksomhed, som vil indgå uddannelsesaftale for en EUX- entreprenør- og landbrugsmaskinemekaniker.

Det er en forudsætning for at uddanne EUX-elever, at virksomheden er godkendt til at uddanne entreprenør- og landbrugsmaskinemekaniker lærlinge.

Forholdene vedrørende løn- og ansættelse er de samme som for den ordinære lærlingeuddannelse. De første tre måneder af praktiktiden, efter indgåelse af uddannelsesaftalen, betragtes som en prøvetid, hvor begge parter kan opsige aftalen.

Hvis lærlingen i løbet af uddannelsen ikke kan klare de gymnasiale fag, betragtes det ikke som gyldig årsag til at ophæve kontrakten. Lærlingen har i sådanne tilfælde krav på at fortsætte som almindelig lærling.Senest opdateret 08-07-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.