Forpraktik og trainee

Forpraktik

Forpraktikordningen (vvs og el)

TEKNIQ har med Dansk El-Forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet aftalt en forpraktikordning, som betyder, at unge i forpraktik kan arbejde på (næsten) samme vilkår som lærlinge og dermed indgå i virksomhedens almindelige arbejdsopgaver.

Der er kun få værktøjer, som Arbejdstilsynet ikke har givet tilladelse til, at forpraktikanten må arbejde med, jf. vejledningen i aftaleformularen.

Forpraktik er for unge under 18 år, som i op til 6 måneder kan ansættes på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Aftalen kan opsiges af begge parter med kort varsel. Målet er, at der indgås en egentlig uddannelsesaftale ved forpraktikkens udløb, og der kan i så fald gives merit på en måned, såfremt den gennemsnitlige arbejdstid i virksomheden har været minimum 25 timer om ugen.

Forpraktikken giver virksomheden og den unge mulighed for at se hinanden an, inden de indgår en uddannelsesaftale af 3-4 års varighed. 

Forpraktikken er også en vej for unge, der ikke helt har kvalifikationerne i orden til at påbegynde en erhvervsuddannelse eller har mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, da der gives mulighed for at arbejde på virksomheden kan kombineres med f.eks. sproglig og faglig opkvalificering.

Traineeordningen (smede- og industriområdet)

Trainee-ordningen er et tilbud til unge mellem 15 og 18 år. De kommer ud i en virksomhed for at arbejde i en tidsbegrænset periode og får mulighed for at prøve kræfter med, hvordan det er at være smed eller industritekniker. Ordningen giver den unge og virksomheden mulighed for at se hinanden lidt an og motiverer forhåbentlig den unge til at vælge en erhvervsuddannelse.


Senest opdateret 04-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.