Godkendelse af virksomheder til at uddanne lærlinge

Godkendelse

Alle virksomheder, der ønsker at uddanne lærlinge skal have en virksomhedsgodkendelse.

Det er fagligt udvalg, for de enkelte uddannelser, der godkender ansøgningerne om virksomhedsgodkendelser. 

Vilkår for virksomheder der godkendes til at uddanne lærlinge

 • Godkendelsen er gyldig så længe virksomheden kontinuerligt uddanner lærlinge.
 • Hvis en installationsvirksomhed har haft en periode på 2 år uden lærlinge, så skal virksomheden godkendes på ny.
 • Godkendelser på industriens område har ingen udløbsdato.

Godkendte virksomheder, er forpligtet til at kontakte Uddannelsessekretariaterne ved ændringer, der kan vedrøre deres oprindelige godkendelse til at uddanne lærlinge, EVU (El- og Vvs-uddannelsernes Uddannelsessekretariat) hvis det handler om en el- eller vvs-virksomhed, og IU (industriens uddannelser) hvis det handler om en virksomhed på industriens område.

Følgende ændringer kræver at virksomhederne tager kontakt til Uddannelsessekretariaterne:

 • Ejerskifte. (virksomheden skal godkendes på ny)
 • Nyt CVR-nr. (virksomheden skal godkendes på ny)
 • En ny adresse (P-nummer), hvor virksomheden vil uddanne lærlinge.
 • Ændringer i arbejdsområder, der gør, at virksomheden gerne vil godkendes til flere specialer, eller flere moduler på elektrikeruddannelsen

Formålet med en virksomhedsgodkendelse er, at sikre, at virksomheden har tilstrækkelige faglige kompetencer og arbejdsopgaver til at kunne varetage uddannelsen af lærlinge.

Betingelser for godkendelse på installationsområdet

 • Virksomheden skal normalt have eksisteret mindst ét år for at kunne opnå godkendelse som praktiksted.
 • Virksomheden kan normalt ikke få godkendelse til et større antal lærlinge end antallet af faglærte i virksomheden (inkl. indehaver(e)).
 • For at få en godkendelse til at uddanne elektrikerlærlinge skal virksomheden have arbejdsopgaver, der matcher uddannelsens 28 moduler. Virksomheden vil alene blive godkendt til de moduler, som matcher virksomhedens opgaver. Det er også et antal moduler, der kræver, at virksomheden har en el-autorisation.
 • For at få godkendelse til at uddanne vvs-energilærlinge inden for specialerne vvs-installationstekniker, vvs- og blikkenslager samt vvs-energispecialist skal virksomheden have en vvs-autorisation.
 • Virksomheder uden autorisation kan godkendes til specialet Blikkenslager og vvs. Det vil betyde, at lærlingen skal udstationeres i en godkendt virksomhed eller på en erhvervsskole i de ca. 20 uger vvs-delen tager.
 • Virksomheden skal ved uddannelse af vvs-blikkenslagerlærlinge have et værksted.

Betingelser for godkendelse på industriens område

 • Virksomheden skal normalt have eksisteret mindst ét år for at kunne opnå godkendelse som praktiksted.
 • Virksomheden kan normalt ikke få godkendelse til et større antal lærlinge end antallet af faglærte i virksomheden.
 • For at få godkendelse til at uddanne lærlinge skal virksomheden have udstyr og arbejdsopgaver, der matcher de valgte uddannelser og specialer.

Virksomheden kan godkendes til hele uddannelsen, kun til enkelte specialer/moduler eller kun til at uddanne i dele af en uddannelse.

Ansøgninger om godkendelse

For elektriker- og vvs-energiuddannelsen

Virksomhederne skal søge om en godkendelse til at uddanne henholdsvis elektrikerlærlinge og vvs-energilærlinge. Læs mere her.


For uddannelser på industriens område

Virksomhederne skal søge om en godkendelse til at uddanne lærlinge inden for industriens område på Industriens Uddannelsers hjemmeside.

Det er det faglig udvalg for den pågældende uddannelse, der godkender ansøgningerne. Der kan være en ekspeditionstid på op til 2 uger.

Betingelserne for at blive godkendt som praktikvirksomhed er forskellig i forhold til de enkelte uddannelser og specialer. Læs mere her.


Senest opdateret 03-11-2020

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.