Specialet vvs-installationstekniker

Sprinkler

Uddannelsens varighed er 3 år og 9 måneder. Heraf udgør skoledelen i alt 52 uger.

Vvs-installationsteknikeren er et nyt speciale. På dette speciale opnås kompetencer vedrørende installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, plastsvejsning, vand og afløbsinstallationer, svejsning i stålrør og rustfrie materialer, kundeservice og teknisk projektstyring.

Det nye speciale giver en bred kompetenceprofil, som kan matche langt de fleste virksomeders behov for en god service- eller spjældmand. Der gives endvidere mulighed for yderligere at specialisere sig i et fire ugers valgfrit specialefag.

Det valgfrie specialefag er på fire uger, og der kan vælges mellem følgende:

1. Stålsvejsning af vvs-tekniske installationer

  • Svejsning på stålrør. Fx køle- og varmeledninger i bygning og terræn
  • Montage og svejsning af plastkapper på isolerede rør
  • Isolering og opskumning

2. Svejsning af rustfaste vvs-tekniske installationer. Svejse, fremstille, montere, servicere og vedligeholde konstruktioner i rustfrie stålmaterialer.

3. Blikkenslagerarbejde

  • Fremstille og udføre montage af tagrender, nedløb, skotrender, inddækninger og falsede kviste

4. Installationstekniske varmeløsninger

  • Installation, fejlfinding og service inden for gas, olie, fjernvarme, sol, bio og varmepumper

5. Ventilationsfaget

  • Installere og servicere mindre klima- og ventilationsanlæg i bolig og erhverv

Det er - som noget nyt - ikke et krav, at virksomheden har opgaver inden for de enkelte forretningsområder.


Senest opdateret 08-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.