mca

Michael Andersen

Uddannelses-
konsulent

mca@tekniq.dk

7741 1570

3133 1043

Vvs-energiuddannelsen

vvs-uddannelsen

Vvs-branchen har mange forskellige forretningsområder og opgaver, fx installation og service på traditionelle vand, afløb og varmesystemer i boliger.

Ny vvs-energiuddannelse 2020, gældende pr. 1. august 2020

VVS-energiuddannelsen er forbedret, så vvs-energilærlingene fremover får et højere niveau i de faglige og tekniske kompetencer, der kræves for at følge den nyeste teknologiske udvikling samt for at imødekomme virksomhedernes behov for kompetente medarbejdere på vejen til den grønne omstilling.

Vvs-energilærlingen bliver bedre til at håndtere den nye teknologi og den grønne dagsorden. De får forståelsen for digitalisering, IoT, sensorteknologi, klimasikring, cirkulært byggeri og viden om, hvordan det kommer til at påvirke fremtidens vvs-energi- og blikkenslageropgaver.

Endvidere fokuseres der mere på kundeservice og kvalitetssikring.

Kompetenceniveauet hæves markant på vvs-energiuddannelsen, og der er gældende for både grundforløb 2 og hovedforløb på alle fire specialer.

På grundforløb 2, hvor undervisningen bliver tematiseret, sikres det, at lærlingen får kompetencer og viden fra alle vvs- og energiuddannelsens fire specialer. Et nyt fag ”Erhvervsinformatik” skal være med til at øge forståelsen for digitalisering og teknologi, samt endnu et nyt fag ”Gnistproducerende værktøj” (varmt arbejde); hvor certifikatet vil være obligatorisk.

På hovedforløbene i alle fire specialer er der i særdeleshed fokus på den grønne klimadagsorden, hvor styring og regulering, automatik og IoT vil være hovedpunkterne, sammen med varmepumper og fjernvarme i stedet for de nuværende gas-og oliefyr.

En lang række certifikater vil blive gjort obligatoriske på specialerne. Det gælder blandt andet køle- og fjernvarmecertifikaterne på energispecialist, mens VENT-ordningen og kølecertifikaterne bliver obligatoriske på ventilationsteknikerspecialet.

Undervisning i varmepumper vil være obligatorisk på både installationstekniker og energispecialist. Niveauet skal være så højt, at lærlingene på energispecialist efterfølgende kan bestå VE-modulet på et erhvervsakademi.

På specialet blikkenslager og vvs - hvor der nu er flere valgfrie undervisningsuger - er der mulighed for at specialisere sig yderligere indenfor blik- eller installationsdelen, som det passer virksomhed og lærling bedst.

Der lægges også her vægt på fremtiden med blandt andet energiproducerende tag- og facadeelementer samt digitaliserede CNC-maskiner til blikopgaverne.

Vvs-installationstekniker       

 Ikon pil
Ventilationstekniker
       Ikon pil
Vvs-energispecialist       

 Ikon pil
Vvs og blikkenslager       

 Ikon pil

Vvs-energiuddannelsen er en fordelsuddannelse

Vvs-energiuddannelsen har i årene 2017-2019 levet op til at være fordelsuddannelse og er indstillet til at blive fordelsuddannelse igen i 2020. Det betyder, at virksomheder, der tager en uddannelsesaftale kan få en fordelsbonus på op til 5000 kr. - Læs mere her


Senest opdateret 07-10-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.