Tilskud til lærlinge

Tilskud til lærlinge

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB - giver tilskud/lønrefusion til virksomheder, der har lærlinge, som er på skole.

Virksomheden skal udfylde en ansøgning til AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) om lønrefusion under skoleophold.

AUB sender lønrefusionsblanketten til dig, når de har modtaget indberetning fra skolen om, at din elev har været på skole. Skolen skal indberette skoleophold til AUB, når eleven er færdig med skoleopholdet eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er mere end 10 uger.

Tilskuddet udgør i 2021:

  • 1. års lærlinge pr. skoleuge op til 2.890 kroner
  • 2. års lærlinge pr. skoleuge op til 3.010 kroner
  • 3. års lærlinge pr. skoleuge op til 3.580 kroner
  • 4. års lærlinge pr. skoleuge op til 4.140 kroner

Til voksenlærlinge gives en forhøjet lønrefusion under skoleophold. Lønrefusionssatsen til lærlinge over 25 år er per 1. januar 2021 op til 5.300 kroner pr. skoleuge.

Satserne er gældende for 2021.

Satserne bliver reguleret hvert år, og kan ses her.

Forhøjet lønrefusion

Virksomhederne får automatisk forhøjet lønrefusion for elever med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler.

Virksomheden får to udbetalinger og breve.

Lønrefusion for skoleophold bliver udbetalt i to portioner pr. skoleophold. Et beløb, der dækker den normale lønrefusion og et beløb, der dækker forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

I skal derfor gøre, som I plejer, når I får breve om lønrefusion fra AUB. Hvis ugelønnen er lavere end satsen, skal i stadig oplyse den korrekte ugeløn på selvbetjening.

For skoleophold i 2021 får I den normale lønrefusionssats plus 7 %. Igen kan I dog højest på 7 % mere end den løn, I betaler eleven.

Tilskud til transport når lærlingen er på skoleophold

Når lærlingen er på skoleophold, godtgør virksomheden lærlingens udgifter til transport, hvis den samlede skolevej – frem og tilbage – er 20 km eller derover.

Virksomheden kan få refunderet 80 % af udgifterne til lærlingens transportudgifter til og fra skoleopholdet - når lærlingen tager billigste offentlige transportmiddel. 

Virksomheden skal søge om tilskud til lærlingens befordring, samtidig med at der søges om lønrefusion under skoleophold.

Lærlingen skal så vidt muligt benytte offentlige transportmidler – og på billigste måde i form af abonnementskort, klippekort og lignende. 

Hvis det vil medføre urimeligt store ulemper for lærlingen at bruge offentlig transport, kan virksomheden vælge at indgå en aftale med lærlingen om, at eget transportmiddel kan anvendes. Pr. 1. januar 2021 ydes lærlingen et tilskud på 0,95 kr. pr. km. Men husk, at virksomheden får alene refusion på 80 % af udgifterne set i forhold til billigste offentlige transportmiddel.

Nye kost- og logiregler på AUB

Kostophold på erhvervsskoler, AUB refunderer direkte til skoler med kostophold. Skolerne skal derfor ikke opkræve betaling fra lærling eller virksomhed for de skoleophold, der er påbegyndt efter den 30. juni 2019.

Tidligere er virksomhederne blevet opkrævet for kost og logi af skolen, og først efter afslutning af skoleopholdet, har virksomhederne modtaget refusion fra AUB. Med de nuværende regler refunderer AUB udgiften direkte til skolen, uden at virksomheden skal lægge pengene ud.

Virksomhederne har frit skolevalg i hele landet, og så snart transporttiden for lærlingen overstiger fem kvarter fra hjem til nærmeste skole med offentlige transportmidler, så skal lærlingen/virksomheden tilbydes skolehjem.

Tilskud når lærlinge uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale

Hvis virksomhederne indgår en uddannelsesaftale med en lærling, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale - fx på grund af konkurs - ydes et særligt tilskud. Virksomheden kan få et tilskud svarende til 60 % af AUB-lønrefusionstaksten i praktikperioderne. Herudover ydes sædvanlig refusion til lærlinge under skoleophold.

Tilskuddet til lønrefusion i praktikperioden træder først i kraft 360 dage efter uddannelsesaftalen er indgået. Dvs., at virksomheder kun opnår tilskud til lærlinge med en resterende uddannelsestid på mere end et år.   

Virksomheden bør inden indgåelse af uddannelsesaftale kontakte erhvervsskolen for at sikre, at lærlingen er registreret som ”lærling, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale”.

Løntilskudssatserne i praktikperioderne til lærlinge, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, er fastsat på finansloven og udgør for 2021:

  • 1.620 kr. pr. uge pr. 1. års elever 
  • 1.690 kr. pr. uge pr. 2. års elever 
  • 2.000 kr. pr. uge pr. 3. års elever 
  • 2.320 kr. pr. uge pr. 4. års elever

Løntilskudssats for voksenelever udgør for 2021:

  • 2.970 kr. pr. uge pr. voksenelev
Tilskuddet gives ikke til voksenlærlinge, når der ydes tilskud via jobcentret.


Senest opdateret 19-03-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.