Tilskud til lærlinge

Tilskud til lærlinge

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB - giver tilskud/lønrefusion til virksomheder, der har lærlinge, som er på skole.

Virksomheden skal udfylde en ansøgning til AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) om lønrefusion under skoleophold.

AUB sender lønrefusionsblanketten til dig, når de har modtaget indberetning fra skolen om, at din elev har været på skole. Skolen skal indberette skoleophold til AUB, når eleven er færdig med skoleopholdet eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er mere end 10 uger.

Tilskuddet udgør i 2020:

  • 1. års lærlinge pr. skoleuge op til 2.800 kroner
  • 2. års lærlinge pr. skoleuge op til 3.090 kroner
  • 3. års lærlinge pr. skoleuge op til 3.530 kroner
  • 4. års lærlinge pr. skoleuge op til 4.110 kroner

Til voksenlærlinge gives en forhøjet lønrefusion under skoleophold. Lønrefusionssatsen til lærlinge over 25 år er per 1. januar 2020 op til 5.240 kroner pr. skoleuge.

Satserne er gældende for 2020.

Tilskud til transport når lærlingen er på skoleophold

Når lærlingen er på skoleophold, godtgør virksomheden lærlingens udgifter til transport, hvis den samlede skolevej – frem og tilbage – er 20 km eller derover.

Virksomheden kan få refunderet 80% af udgifterne til lærlingens transportudgifter til og fra skoleopholdet - når lærlingen tager billigste offentlige transportmiddel. 

Virksomheden skal søge om tilskud til lærlingens befordring, samtidig med at der søges om lønrefusion under skoleophold.

Lærlingen skal så vidt muligt benytte offentlige transportmidler – og på billigste måde i form af abonnementskort, klippekort og lignende. 

Hvis det vil medføre urimeligt store ulemper for lærlingen at bruge offentlig transport, kan virksomheden vælge at indgå en aftale med lærlingen om, at eget transportmiddel kan anvendes. Pr. 1. januar 2020 ydes lærlingen et tilskud på 0,98 kr. pr. km. Men husk, at virksomheden får alene refusion på 80% af udgifterne set i forhold til billigste offentlige transportmiddel.

Nye kost- og logiregler på AUB

Kostophold på erhvervsskoler der starter den 1. juli 2019 eller senere skal administreres efter nye regler. Fremover refunderer AUB  skoler med kostophold direkte. Skolerne skal derfor ikke længere opkræve betaling fra lærling eller virksomhed for de skoleophold, der påbegyndes efter den 30. juni 2019. 

Som reglerne har været frem til nu, er virksomhederne blevet opkrævet for kost og logi af skolen, og først efter afslutning af skoleopholdet, har virksomhederne modtaget refusion fra AUB. Med de nye regler refunderer AUB udgiften direkte til skolen, uden at virksomheden skal lægge pengene ud.

Virksomhederne har frit skolevalg i hele landet, og så snart transporttiden for lærlingen overstiger fem kvarter fra hjem til nærmeste skole med offentlige transportmidler, så skal lærlingen/virksomheden tilbydes skolehjem.

Bonus

I har mulighed for to slags bonus. I kan få praktikbonus, hvis I opfylder jeres måltal for lærlinge i indeværende år og har flere helårslærlinge i indeværende år end sammenlignet med jeres gennemsnitlige antal helårslærlinge de seneste tre år. Praktikbonussen er på 25.000 kroner for hver helårselev i indeværende år, der overstiger jeres gennemsnit. 

Læs mere om praktikbonus på virk.dk

I kan få fordelsbonus, hvis I ansætter lærlinge fra fordelsuddannelser. Fordelsbonussen er på op til 5.000 kroner pr. helårselev.

Læs mere om fordelsbonus her, og se hvilke uddannelser der er indstillet som fordelsuddannelser.

Tilskud når lærlinge uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale

Hvis virksomhederne indgår en uddannelsesaftale med en lærling, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale - fx på grund af konkurs - ydes et særligt tilskud. Virksomheden kan få et tilskud svarende til 60% af AUB-lønrefusionstaksten i praktikperioderne. Herudover ydes sædvanlig refusion til lærlinge under skoleophold.

Tilskuddet til lønrefusion i praktikperioden træder først i kraft 360 dage efter uddannelsesaftalen er indgået. D.v.s. at virksomheder kun opnår tilskud til lærlinge med en resterende uddannelsestid på mere end et år.   

Virksomheden bør inden indgåelse af uddannelsesaftale kontakte erhvervsskolen for at sikre, at lærlingen er registreret som ”lærling der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale”.

Løntilskudssatserne i praktikperioderne til lærlinge, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, er fastsat på finansloven og udgør for 2020:

  • 1.570 kr. pr. uge pr. 1. års elever 
  • 1.730 kr. pr. uge pr. 2. års elever 
  • 1.980 kr. pr. uge pr. 3. års elever 
  • 2.300 kr. pr. uge pr. 4. års elever

Løntilskudssats for voksenelever udgør for 2020:

  • 2.930 kr. pr. uge pr. voksenelev
Tilskuddet gives ikke til voksenlærlinge, når der ydes tilskud via jobcentret.


Senest opdateret 09-07-2020

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520michael-andersen-uddannelse

Michael Andersen

Uddannelses-
konsulent

mca@tekniq.dk

7741 1570

3133 1043

Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

2677 1413

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.