Praktikpladstilsagn

Fra den 1. januar 2020 er det muligt for virksomheder og kommende lærlinge at indgå et prak­tikplads-tilsagn.

Med praktikpladstilsagnet har virksomheder mulighed for at oprette en ”hensigtserklæring” med en ung, der stadig går i folkeskole. Praktikpladstilsagnet er ikke en bindende aftale, men det giver en tryghed for den unge, der måske har været i praktik i virksomheden eller på anden vis er i dialog med virksomheden om en fremtidig læreplads (uddannelsesaftale). 

Hensigtserklæring

Et praktikpladstilsagn er en hensigtserklæring mellem en virksomhed og en elev om, at de på et senere tidspunkt ønsker at indgå en uddannelsesaftale. Praktikpladstilsagnet er altså ikke juridisk bindende og må ikke forveksles med en ansættelse i form af en uddannelsesaftale.

Når eleven så starter på en erhvervsskole, vil skolen få information om, at eleven har indgået et praktikpladstilsagn. På den måde kan erhvervsskolerne se, hvor mange af deres elever der har tilsagn om en praktikplads, så de kan bruge det til at understøtte dialogen mellem elev og virksomhed. 

Praktisk

Praktikpladstilsagnet er frivilligt og understøttes digitalt via www.praktikpladsen.dk, hvor virksomheden og eleven på en let måde kan oprette eller annullere praktikpladstilsagnet. Mere information om hvordan det konkret gøres følger, når der i det nye år er elektronisk adgang til praktikpladstilsagnet.

Baggrund

Muligheden for at indgå et praktikpladstilsagn er en del af aftalen Fra folkeskole til faglært – Erhvervsskoler til fremtiden, som blev indgået i november 2018 mellem den daværende regering med Venstre, Liberale Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistiske Folkeparti.Senest opdateret 01-07-2020

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520michael-andersen-uddannelse

Michael Andersen

Uddannelses-
konsulent

mca@tekniq.dk

7741 1570

3133 1043

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.