Godkendelse af virksomheder til at uddanne lærlinge

Godkendelse

Alle virksomheder, der ønsker at uddanne lærlinge skal have en virksomhedsgodkendelse.

For elektriker- og vvs-energiuddannelsen

Virksomhederne skal søge om en godkendelse til at uddanne henholdsvis elektrikerlærlinge og vvs-energilærlinge på EVU’s hjemmeside.

Det er henholdsvis Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen og Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen, der godkender ansøgningerne.

En godkendelse af virksomheden som praktiksted vil gælde i 4 år, hvorefter godkendelsen skal fornyes. Virksomheden vil fra El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) modtage besked om, at godkendelsen skal fornyes, 2 måneder før den udløber.

Formålet med en virksomhedsgodkendelse er at sikre, at virksomheden har tilstrækkelige faglige kompetencer og arbejdsopgaver til at kunne varetage uddannelsen af lærlinge.

Betingelser for godkendelse:

  • Virksomheden skal normalt have eksisteret mindst ét år for at kunne opnå godkendelse som praktiksted.
  • Virksomheden kan normalt ikke få godkendelse til et større antal lærlinge end antallet af faglærte i virksomheden (inkl. indehaver(e)).
  • For at få en godkendelse til at uddanne elektrikerlærlinge skal virksomheden have arbejdsopgaver, der matcher uddannelsens 28 moduler. Virksomheden vil alene blive godkendt til de moduler, som matcher virksomhedens opgaver. Det er også et antal moduler, der kræver at virksomheden har en el-autorisation.
  • For at få en godkendelse til at uddanne vvs-energilærlinge inden for specialerne vvs-installationstekniker, vvs- og blikkenslager samt vvs-energispecialist skal virksomheden have en vvs-autorisation.
  • Virksomheden skal ved uddannelse af vvs-installationsteknikere og vvs-blikkenslagerlærlinge have et værksted.
  • Virksomheden skal ved uddannelse af vvs-energispecialist og ventilationsteknikerlærlinge have et værksted/mobilt værksted. Et værksted kan f.eks. være en servicevogn, der kan flyttes fra en arbejdsplads til en anden og indeholder samme udstyrstyper som et traditionelt værksted.

Virksomheden kan godkendes til hele uddannelsen, kun til enkelte specialer eller kun til at uddanne i dele af en uddannelse.


Ved ejerskifte/nyt CVR-nummer m.v. skal virksomheden godkendes på ny.

For smede-og industriuddannelserne

Virksomhederne skal søge om en godkendelse til at uddanne lærlinge inden for smede- og industri uddannelser på Industriens Uddannelsers hjemmeside.

Det er det faglig udvalg for den pågældende uddannelse, godkender ansøgningerne. Der kan være en ekspeditionstid på op til 2 uger.

Betingelserne for at blive godkendt som praktikvirksomhed er forskellig i forhold til de enkelte uddannelser og specialer. Læs mere her.

Ved ejerskifte/nyt CVR-nummer m.v. skal virksomheden godkendes på ny.Senest opdateret 22-08-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.