Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

mca

Michael Andersen

Uddannelses-
konsulent

mca@tekniq.dk

7741 1570

3133 1043

Ny film om vvs-energiuddannelsen

TEKNIQ Arbejdsgiverne indledte en tre uger lang reklamekampagne som start på at ændre opfattelsen af vvs-energiuddannelsen. Målgruppen er unge og dem, der påvirker deres valg af uddannelse.

TEKNIQ Arbejdsgiverne gennemførte en markedsføringskampagne af vvs-energiuddannelsen i uge 25, 26 og 27. Som led i kampagnen blev der lanceret en helt ny film rettet mod rekruttering af unge. 

Formålet er at markedsføre vvs-energiuddannelsen som en attraktiv teknisk uddannelse med gode fremtidsmuligheder i en spændende, innovativ og energibevidst branche.

Filmen medvirker til at styrke energiuddannelsens omdømme overfor unge i alderen 15 til 25 år og over for dem, der påvirker uddannelsesvalget. Desuden har undervisere, skoler og branchen modtaget selv filmen. 

Hovedmålet med kampagnen er at få flere, mere afklarede og ressourcestærke unge ind på vvs-energiuddannelsen og i praktik i virksomhederne.

Filmen blev lanceret på Facebook og Youtube i uge 25 og i TV i uge 26. Filmen blev primært vist på de TV-kanaler, der retter sig mod unge mænd, særligt sportskanalerne. Da TV-kampagnen sluttede, havde 30 procent af målgruppen set reklamen på TV. For at nå ud til endnu flere, og opnå gentagelseseffekt, blev Facebook og Youtube koblet på.

Filmen supplerede Facebook-kampagnen, som TEKNIQ Arbejdsgiverne og Blik- og Rørarbejderforbundet kørte målrettet de samme målgrupper. Læs mere om den fælles kampagne nedenfor.

Meningen er, at filmen også skal bruges på erhvervsskolerne, af ungdomsvejlederne m.v., når de taler om vvs-energiuddannelsen som en mulighed. Filmen kan også bruges af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer og må frit downloades til brug på hjemmesider og sociale medier.

Til folkeskoleelever er der udarbejdet en særlig præsentation, som både skolevejledere og vvs-installatører, der besøger folkeskoler for at fortælle om faget, med fordel kan vise. Præsentationen kan ses her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil med mellemrum henover et års tid køre kampagner, som får flere unge til at have vvs-energiuddannelsen som det foretrukne uddannelsesvalg.

Se en længere version af filmen herunder.

Også kampagne sammen med Blik & Rørarbejderforbundet

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Blik- og Rørarbejderforbundet satte tidligere i 2016 gang i en fælles, landsdækkende kampagne. Her foregik markedsføringen via Facebook i ugerne 20–25. Kampagnen understøttede dels en facebookside og en helt ny permanent hjemmeside vvs-energiuddannelsen.dk, som er den nye markedsføringsportal for vvs-energiuddannelsen.

Hjemmesiden er målrettet unge, vejledere, folkeskolerne, virksomhederne, erhvervsskolerne og naturligvis kommende nye lærlinge i vvs-branchen. Siden profilerer de spændende job og karrieremuligheder i branchen og fortæller i ord og billeder om uddannelsen. Ligesom der på siden er en indgang for erhvervsskolerne til at hente relevant markedsføringsmateriale til deres egne kampagner, hjemmesider m.v.

Som led i kampagnen besøger EVU – vores fælles uddannelsessekretariat - erhvervsskolerne med henblik på at få dem til at linke til vores kampagne og facebookside, men også at få dem til at præsentere vores uddannelse på en mere spændende måde.

Stor kampagne for erhvervsuddannelserne

Med penge fra Den A.P. Møllerske Støttefond og de fem regioner har 28 organisationer heri blandt TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet lavet en fælles kampagne, som støtter forældre i at lade børnene vælge en erhvervsuddannelse.

Kampagnen skal skabe opmærksom om de muligheder, der ligger i at vælge en erhvervsuddannelse. Den skal også være med til at skabe en holdningsændring for forældrene ved at udfordre deres forståelse af, hvad der er den rette og sikre uddannelsesvej for deres børn.

De små film, som er centrale i kampagnen, egner sig rigtig godt til at blive delt på Facebook. Se et par af filmene herunder. Filmene kan også bruges på hjemmesider m.v. 

Kampagnens mål er at sikre, at erhvervsuddannelserne bliver en del af samtalen, når forældre taler uddannelse med børnene. 

Organisationerne og regionerne vil gerne klæde forældre på til at hjælpe med uddannelsesvalget ud fra børnenes interesser og drømme.

Både vvs-energi- og elektrikeruddannelsen er omfattet af kampagnen. Vvs-energiuddannelsen med omtale i en af de små film, hvor børn fortæller om deres fremtidsdrømme. Elektrikeruddannelsen med omtale på kampagnens website - ditbarnsfremtid.dk

Se mere på hjemmesiden vvs-energiuddannelsen.dk


Senest opdateret 23-08-2019

Flyer

Klik her og se vores facebookside

markedsføring vvs-energi

markedsføring vvs-energi

markedsføring vvs-energi

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.