Talentspor på elektrikeruddannelsen

Har virksomheden en særligt dygtig lærling med tekniske evner og arbejdsmoral helt i top, så er der mulighed for at vælge 25 % af skoleundervisningen på ekstra højt niveau.

Vi har udviklet et talentspotværktøj, der i første omgang kan hjælpe med at vurdere, om lærlingen har det der skal til for at følge elektrikeruddannelsens talentspor. Hvis svaret hertil er ja, så er der samtidig vejledning til hvordan virksomheden kommer fra tanke til handling. Se talentspotværktøjet i spottet til højre.

Fakta om talentspor for de dygtige og ambitiøse

Virksomheder og lærlinge kan, hvis lærlingen har gode faglige forudsætninger, vælge et talentspor, hvor en del af den teoretiske og praktiske skoleundervisning på 2. og 3. hovedforløb foregår på et højere niveau.

Talentelektrikere skal gennemføre 5 moduler, hvoraf mindst 3 moduler skal være på niveau 4 (sort modul), hvilket svarer til det niveau, man undervises i på installatøruddannelsen. Herudover ligner resten af uddannelsen den 4½-årige elektrikeruddannelse.

Lærlinge med en gymnasial eksamen og lærlinge over 25 år kan også tage deres elektrikeruddannelse som talentspor. Her gælder det samme – lærlingen skal bestå fem moduler, hvoraf 3 skal være på niveau 4.

Talentspor og skolevalg

Når det er besluttet at lærlingen skal følge et talentspor, så skal virksomheden starte med at undersøge om lærlingens nuværende skole kan tilbyde et talentspor med den rette kvalitet.

Lærlingen får mest ud af uddannelsen ved at følges med andre lærlinge, som også har valgt et talentspor. På talentsporet vil det være vigtigt, at sparre med de andre lærlinge om tekniske udfordringer og løsninger på samme høje niveau.

Det vil ikke være alle skoler, som kan tilbyde undervisning i modulerne på talentniveau, og det vil heller ikke være alle skoler, som har mulighed for at samle hele hold med talentlærlinge. Derfor et det vigtigt at undersøge de vilkår den nuværende skole tilbyder. Der er frit skolevalg og virksomheden bør vælge den skole med de bedste rammer for lærlingen.


Senest opdateret 04-10-2018

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.