TEKNIQ Arbejdsgiverne på erhvervsakademierne

Tekniske fagbøger

TEKNIQ Arbejdsgiverne er repræsenteret i de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsakademierne.

Uddannelsesudvalget har til opgave at rådgive erhvervsakademiets bestyrelse, rektor og ledelse af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget kan bestå af 10-12 medlemmer. Udvalget er sammensat af personer med kompetence inden for uddannelsesområdet, og de udpegede personer har deres daglige arbejde inden for området.

Medlemmerne af uddannelsesudvalget udpeges af organisationerne og varetager uddannelsens interesser. 

Se, hvem der repræsenterer TEKNIQ Arbejdsgiverne i erhvervsakademiernes uddannelsesudvalg, i oversigten til højre.


Senest opdateret 23-08-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.