Udd.udv.- installatørudd. EL og VVS. Erhvervsakademi Lillebælt

Der er 1 medlem:

Medlem, Direktør Jørn Tønnes
Bravida Danmark A/S
Postboks 120
Svendborgvej 226
Lindved
5260 Odense S
65683300
Personlig e-mail: jorn.tonnes@bravida.dk
Firma e-mail: lars.kristensen@bravida.dk
Hjemmeside: www.bravida.dk