Bygningsautomatik

I takt med stigende krav til bygninger, efterspørges dygtige teknikere der har kompetencer til at programmere en bygning, så alle tekniske installationer styres og reguleres optimalt.

For at imødekomme denne efterspørgsel har TEKNIQ Arbejdsgiverne i samarbejde med Københavns erhvervsakademi og Københavns maskinmesterskole, udviklet følgende efteruddannelsesmoduler:  

 • Bygningsautomatik systemkendskab
 • Bygningsautomatik koordination
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning
 • Indeklima i større bygninger
 • Dynamisk lys
 • Større komfortanlæg med køl
De første tre moduler giver kompetence til at programmere bygningen så den fremstår energieffektiv og brugervenlig. 
De resterende tre moduler om indeklima, lys og komfortkøl giver dybdegående viden på nævnte afgrænsede områder.
Undervisningen på et efteruddannelsesmodul forløber over 4 eller 8 uger (5 eller 10 ECTS-point) med én undervisnings dag pr. uge. Der skal regnes med en del hjemmearbejde mellem undervisningsdagene, og modulet afsluttes med en prøve.

Se og læs mere om indholdet i efteruddannelsesmodulerne (klik for at folde ud):

Emner på modulet:

 • Overordnet viden om forskellige former for automation, der anvendes i bygninger
 • Viden om hard- og software samt BMS-systemer, som kan opsamle og bearbejde data i bygninger
 • Viden om forskellige kommunikationsprotokoller, som indgår i et BMS-system
 • Viden om krav og retningslinjer, der er gældende i henhold til bygningsreglementet
 • Forstå principper i bygningsautomation

Kompetencer efter modulet:

 • Forstå hvordan BMS systemer er opbygget
 • Beskrive BMS systemer på komponent og –systemniveau
 • Beskrive hvordan BMS systemer kommunikerer
 • Beskrive hvilke muligheder der er for at anvende BMS
 • Løse udfordringer for bygningsejere
 • Anvise muligheder for energibesparelser vha. BMS

» Læs mere om modulet og tilmeld dig her

» Se detaljeret indhold på modulet

Emner på modulet:

 • Kommunikationsmetoder, -systemer og -protokoller for BMS-systemer
 • Programmeringstyper til styring og billeder i BMS systemer
 • BMS-systemers opbygning
 • Komponenter i BMS-systemet
 • Regler for bygningsautomatik

Kompetencer efter modulet:

 • Gennemgå bygninger og dens installationer for at finde mulig integrations- eller optimeringsmuligheder for bygningsautomatik-systemer
 • Beskrive BMS systemer på komponent og –systemniveau
 • Visualisere bygningsautomatik-systemers opbygning ved skitseringer og funktionsbeskrivelse
 • Funktionsteste ved brug af bygningsautomatik-systemer og måleinstrumenter
 • Forståelse for reguleringsteknikker, identifikation af metoder til og behov for regulering i anlæg og bygninger

» Læs mere om modulet og tilmeld dig her

» Se detaljeret indhold på modulet

Emner på modulet:

 • Reguleringsprincipper
 • Valg af ventiler
 • Regler for funktionsafprøvning
 • Dokumentation for eftersyn og afprøvning
 • Energiforhold i varme- og ventilationssystemer

Kompetencer efter modulet:

 • Vurdere om reguleringen fungerer hensigtsmæssigt
 • Analysere varme/ventilations anlæg og kommentere afvigelser (commissioning)
 • Forstå opbygningen af test og kriterier for en given funktionsafprøvning
 • Beskrive og kategorisere anlægsopbygning af varmeanlæg og ventilationsanlæg
 • Forstå og beskrive reguleringsteknikker (PID)
 • Beregne ventiler ud fra vandmængder og tryk
 • Udarbejde og præsentere en funktionstest, samt værdien af denne test
 • Opsætte diagrammer ud fra rådata og forklare betydningen af disse
 • Udføre enkle energiberegninger

» Læs mere om modulet og tilmeld dig her

Emner på modulet:

 • Indeklimaparametre med betydning for brugertilfredshed
 • Lovgivning og anbefalinger vedrørende fornuftigt indeklima
 • Ventilationsanlægs funktion og opbygning
 • Måling af indeklimaparametre og analyse af indeklimaets status

Kompetencer efter modulet:

 • Styring af ventilationsanlæg via CTS
 • Måle og vurdere data for indeklima
 • Beregne nødvendigt luftskifte i en bygning ved forskellige aktivitetstyper
 • Vurdere om et eksisterende ventilationsanlæg er korrekt dimensioneret
 • Analysere problemer med eksisterende anlæg
 • Anvise løsninger på problemer med eksisterende ventilationsanlæg
 • Præsentere undersøgelser og indeklimaanalyser for beslutningstagere
 • Indgå i en professionel dialog om løsning af problemer
 • Medvirke til projektering / implementation af løsninger
 • Følge op på løsningers effektivitet efter implementation (comissioning)

» Læs mere om modulet og tilmeld dig her

Beskrivelse følger. Modulet er pt. ikke udbudt

Beskrivelse følger. Modulet er pt. ikke udbudt


Senest opdateret 21-01-2021

joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

2851 7125

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.