Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

2851 7125

Uddannelse på deltid

Deltidsuddannelser

Fasthold din position på arbejdsmarkedet, mens du efter- eller videreuddanner dig

Videreuddannelse på deltid, Akademiuddannelse (AU)

Det er nu muligt at tage den fulde el- eller vvs-autorisation på deltid. Det vil sige, at medarbejderen kan kombinere uddannelse og arbejde.

Videreuddannelse på deltid er en god mulighed for, at medarbejdere tilegner sig nye kompetencer, mens de fastholder deres tilknytning til virksomheden. Og for virksomhederne er det en god mulighed for fx at tilrettelægge et uddannelsesforløb for en medarbejder, man ønsker at fastholde og fx føre frem mod en mellemlederstilling i virksomheden.

Som deltidsstuderende arbejder man stadig på fuld tid, og der er typisk en studiedag om ugen på et modul, der som regel er tilrettelagt i en periode på ca. 8 uger.

Hvis man skal tage en komplet akademiuddannelse, mens man arbejder, vil der være ca. 60 tilstedeværelsesdage på akademiet fordelt over en periode på typisk 3 år.

Videreuddannelse på akademiniveau giver mulighed for at tage enkelte uddannelsesmoduler eller gå efter en fuld akademiuddannelse, der afsluttes med afgangsprojekt.

Akademiuddannelser i el- eller vvs-installation

Uddannelserne el- og vvs-installation er rettet mod at gennemføre en autorisationsprøve med efterfølgende ret til at søge en fuld autorisation på henholdsvis el- eller vvs-området.

El- og vvs-installation indeholder den undervisning, som sikkerhedsmæssigt er nødvendig for at gå op til Sikkerhedsstyrelsens autorisationsprøve. Det vil sige, at fokus er lagt på den tekniske viden fra fuldtidsuddannelserne til henholdsvis el- og vvs-installatør.

Valgfag

Sammen med de teknisk målrettede fag rettet mod autorisationen, er der oprettet nogle valgfag, som også er meget relevante for medarbejdere med interesse for salg, udvikling og styring af projekter. Indtil videre er der følgende valgfag:

  • Salg og kundeforståelse
  • Projektledelse og teknisk entreprisestyring
  • Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen
  • Virksomhedsdrift i installationsbranchen

Opbygning og fag på akademiuddannelse i elinstallation

 Elskema til opbygning af akademiuddannelse i elinstallation

Opbygning og fag på akademiuddannelse i VVS-installation

Vvs-skema til opbygning af akademiuddannelse i elinstallation


Akademiuddannelser i energiteknologi eller
automation og drift

Uddannelserne automation og drift og energiteknolog har fokus på henholdsvis automation og energiområdet. Disse uddannelser kan løfte niveauet for den medarbejder, som er specialiseret inden for styring, regulering og automation eller energioptimering.

Akademiuddannelse som efteruddannelse

Det er oplagt at bruge akademiuddannelse som efteruddannelse. Ved at udvælge enkelte moduler rettet mod den enkelte medarbejders arbejdsområde, er akademiuddannelse et godt bud på, hvordan virksomhederne kan efteruddanne medarbejdere på højt niveau.

Varighed

En hel akademiuddannelse svarer til 1 års fuldtidsstudie (60 ECTS-point), og indholdet er delt op i 8 moduler. Et modul varer op til ca. 8 uger, og det samlede studie vil typisk være fordelt over en periode på ca. 3 år. Dette vil tilgodese, at der er gode vilkår for at opretholde sit arbejde samtidig med studierne.

Alle moduler kan tages enkeltvis, alt efter hvilke kompetencer virksomheden har brug for.

Tilstedeværelse

Der er ikke fastlagte retningslinjer for akademiernes tilrettelæggelse af studiet. Det kan derfor være forskelligt, hvordan studietiden er fordelt på undervisningsdage på hverdage, i weekender eller om aftenen, og lektier der arbejdes med i fritiden. For nærmere information skal man kontakte akademierne.


Senest opdateret 12-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.