Samfundsansvar og verdensmål er vigtige prioriteter for installationsbranchen og metalindustrien med overskrifter som bæredygtig produktion og byggeri, vedvarende energiløsninger og stort fokus på kvalitetsuddannelser og kompetencer af medarbejdere og ledere.

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil gøre FN's verdensmål virksomhedsnære og brugbare ved at udarbejde værktøjer, der skal gøre medlemmerne i stand til at indføre en bæredygtig forretningsstrategi og aktivt bruge samfundsansvar og verdensmål til at udvikle deres forretning både i den daglige drift men også med strategisk sigte.

FN's verdensmål

Verdensmålene forpligter verdens lande til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, beskytte miljø og klima, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. 

Se de 17 verdensmål (klik på grafikken for at forstørre):

verdensmaal-installationsbranchen-metal-industri

Hvorfor arbejde med bæredygtighed og verdensmål?

Bæredygtighed - både i forhold til opførelse og drift af byggeri og i forhold til produktion og materialer – er i stigende grad et kundekrav. Det betyder flere skrappe krav til ressource- og energieffektivitet i bygninger og produktion, krav om vurderinger af materialer mv. i et livscyklusperspektiv, og selve den økonomiske besparelse i at bruge mindre energi og færre ressourcer.

Som leverandør bliver det mere og mere vigtigt at kunne dokumentere, hvordan man arbejder med at mindske trækket på jordens ressourcer, og hvordan man udviser social ansvarlighed.

Der stilles flere og flere krav til virksomheder om at agere bæredygtigt og arbejde for at mindske trykket på mennesker og ressourcer. Fra politisk hold stilles krav til virksomhederne og ikke mindst til den finansielle verden. Og når der stilles krav til dine kunder, vil det smitte af på din forretning. Din virksomhed vil blive bedt om at bidrage til kundens bæredygtigheds-arbejde ved f.eks. at dokumentere, hvordan jeres energiforbrug og CO2-udslip bidrager til den samlede leverandørkæde.

Ingen virksomhed kan arbejde med alle 17 verdensmål på en gang. Når der udpeges relevante verdensmål så tænk over både de områder, der kan have en negativ effekt (fx forurening fra transport, udledning af spildevand) og de steder der har en positiv effekt (fx støtte af lokale uddannelser, genbrug af affald)

Alle mål har et sæt af delmål. I TEKNIQ Arbejdsgivernes verdensmålsværktøj er de indarbejdet samtidigt med, at mål og delmål er sat ind for relevante forhold i medlemsvirksomhederne.


Senest opdateret 03-09-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.