Hvad betyder FN’s verdensmål for installations- og metalindustrivirksomheder?

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, der frem mod 2030 sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling.

Verdensmålene forpligter verdens lande til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, beskytte miljø og klima, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. 

Verdensmålene lyder således:

verdensmaal-installationsbranchen-metal-industri

Installations- og metalindustrivirksomhederne yder væsentlige bidrag til opfyldelse af verdensmålene

Verdensmålene spænder bredt, og handler om globale udfordringer og problemstillinger, som et enkelt land eller branche ikke umiddelbart har indflydelse på.  

I en dansk sammenhæng, giver en række af verdensmålene dog god mening, også for installations- og metalindustrivirksomheder, hvor følgende verdensmål vurderes at være særligt relevante, da de helt eller delvist rammer ind i virksomhedernes arbejdsområder, eller vigtige indsatsområder i brancherne:   

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 6: Rent vand og sanitet
Mål 7: Bæredygtig energi
Mål 8: Anstændige job og økonomisk vækst
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats
Mål 17: Partnerskaber for handling

Få inspiration til arbejdet med Verdensmålene 

Her på siden kan du læse og downloade TEKNIQ Arbejdsgivernes syn på verdensmålene, og arbejdet med dem, ligesom du kan se eksempler på, hvordan el-, vvs- og metalindustrivirksomheder kan synliggøre deres indsats og italesætte, hvordan virksomhederne gennem deres opgaver på daglig basis yder værdifulde bidrag til opfyldelse af FN’s verdensmål. 
Senest opdateret 22-12-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.