Bjørn Hove

Bjørn Hove

Konsulent

bho@tekniq.dk

7742 4241

TEKNIQ Ledernetværk®

TEKNIQ Ledernetværk® er et udviklingsforum for virksomhedsledere i installationsbranchen, der sætter fokus på ledelses- og forretningsudvikling.

Som medlem af TEKNIQ Ledernetværk® får du adgang til et panel af ligesindede, som du i fortrolighed udveksler erfaringer og drøfter forretningsmæssige problemstillinger med. Og du bliver inspireret og udfordret af eksperter og erhvervspersoner til udvikling af din virksomhed og af dig selv som leder. 

Fokus på ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen

TEKNIQ Ledernetværk® adskiller sig fra traditionelle erhvervsnetværk og erfa-grupper ved et tydeligt fokus på installationsbranchens ledelses- og forretningsmæssige udfordringer. 

TEKNIQ Ledernetværk® består pt. af tre netværksgrupper: Øst, som har medlemmer fra København, Sjælland, Lolland-Falster, samt Bornholm. Vest, som dækker Fyn, Syd-, midt- og Østjylland, samt Nordvest, med medlemmer fra Midt- og Vestjylland, Thy, Himmerland og Vendsyssel.

Fortrolighed og tillid 

Hver netværksgruppe er opdelt i mindre grupper, hvor medlemmerne sammensættes efter kriterier som virksomhedsstørrelse og geografi. 

På den måde sker dialog og erfaringsudveksling med ligesindede, der opbygges fortrolighed og tillid i et mindre forum, og eventuelle konkurrencemæssige udfordringer blandt medlemmer fra fx samme lokalområde undgås.

Fire årlige netværksmøder om ledelse og forretningsudvikling

Mødeplan for TEKNIQ Ledernetværk® Øst:
13. marts 2019
29. maj 2019 
4. september 2019
4. december 2019

Mødeplan for TEKNIQ Ledernetværk® Vest:

19. marts 2019
4. juni 2019
27. august 2019
19. november 2019

Mødeplan for TEKNIQ Ledernetværk® Nordvest:
27. marts 2019
19. juni 2019
11. september 2019
27. november 2019

Fælles værdier og spilleregler

I TEKNIQ Ledernetværk® stiller vi krav – også til hinanden. Medlemmerne har fastlagt følgende ”spilleregler” for god adfærd på netværksmøderne:
  • Vi prioriterer møderne højt, og deltager hver gang
  • Vi fokuserer på virksomhedsnære ting, som vi kan gøre noget ved
  • Vi bidrager aktivt, og deler vores viden og erfaringer
  • Vi lytter til og respekterer hinanden - der er ikke noget "rigtigt" eller "forkert"
  • Vi behandler al information fra møderne strengt fortroligt 

Information og tilmelding

Medlemskab af TEKNIQ Ledernetværk® koster kr. 8900,- årligt. 

Medlemsskabet er personligt og betalingen refunderes ikke i tilfælde af afbud eller framelding. 

Hvis du vil vide mere om TEKNIQ Ledernetværk® eller ønsker at tilmelde dig en netværksgruppe, så kontakt netværksleder Bjørn Hove på bho@tekniq.dk eller 7742 4241. 

Om TEKNIQ Ledernetværk

Kodeks

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.