Ledernetværket®

LederNetværket er et udviklingsforum for ambitiøse virksomhedsledere i installations- og metalindustrivirksomheder, der sætter fokus på ledelses- og forretningsudvikling.

Som medlem af LederNetværket får du adgang til et panel af ligesindede, som du i fortrolighed udveksler erfaringer og drøfter forretningsmæssige problemstillinger og muligheder med. Og du bliver inspireret og udfordret af eksperter og erhvervspersoner til udvikling af din virksomhed og af dig selv som leder.

Fokus på ledelse og forretningsudvikling

LederNetværket adskiller sig fra traditionelle erhvervsnetværk og erfa-grupper ved et tydeligt fokus på installations- og metalindustrivirksomhedernes ledelses- og forretningsmæssige udfordringer og muligheder.    

LederNetværket består pt. af tre netværksgrupper: Øst, som har medlemmer fra København, Sjælland, Lolland-Falster, samt Bornholm. Vest, som dækker Fyn, Syd-, midt- og Østjylland, samt Nordvest, med medlemmer fra Midt- og Vestjylland, Thy, Himmerland og Vendsyssel.

Fortrolighed og tillid 

Hver netværksgruppe opdeles i mindre grupper, hvor medlemmerne sammensættes efter kriterier som virksomhedsstørrelse og geografi. 

På den måde sker dialog og erfaringsudveksling med ligesindede, der opbygges fortrolighed og tillid i et mindre forum, og eventuelle konkurrencemæssige udfordringer blandt medlemmer fra fx samme lokalområde undgås. 

Hvert netværk mødes fire gange årligt. 

Fælles værdier og spilleregler

Hvert møde i LederNetværket skal skabe værdi. Derfor stiller vi krav om fokus og faglighed – og vi stiller også krav til hinanden. Medlemmerne har fastlagt følgende ”spilleregler” for god adfærd på netværksmøderne: 

  • Vi prioriterer møderne højt, og deltager hver gang
  • Vi fokuserer på virksomhedsnære ting, som vi kan gøre noget ved
  • Vi bidrager aktivt, og deler viden og erfaringer
  • Vi lytter til og respekterer hinanden - der er ikke noget "rigtigt" eller "forkert"
  • Vi behandler al information fra møderne strengt fortroligt 

Information og tilmelding

Medlemskab af LederNetværket koster kr. 9.800,- årligt (excl. moms).   

Medlemskabet er personligt og betalingen refunderes ikke i tilfælde af afbud eller framelding.  

Hvis du vil vide mere om LederNetværket, eller ønsker at tilmelde dig en netværksgruppe, så kontakt netværksleder Bjørn Hove på bho@tekniq.dk eller 7742 4241. 

Om LederNetværket

Bjørn Hove

Bjørn Hove

Konsulent

bho@tekniq.dk

7742 4241

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.