Din vej gennem persondatareglerne

Se TEKNIQs webinar om persondataforordningen her

25. maj 2018 trådte reglerne om persondata i kraft som følge af EU’s Persondataforordning.

Det betyder, at din virksomhed skal være klar til at dokumentere, at virksomheden lever op til forordningens krav. I skal derfor være klar til at levere dokumentation og politikker til myndighederne. Ellers risikerer jeres virksomhed bøder.

Her er de poster, du skal igennem på dit orienteringsløb gennem persondatareglerne.

1. Kortlægning – hvilke persondata har du og hvorfor? 
2. Analyse – overholder du reglerne? 
3. Handlingsplan – hvad skal du gøre for at overholde reglerne?
4. Politikker – hvilke politikker skal du have på området? 
5. Implementering – Ret til så reglerne overholdes 
6. Drift og vedligehold – overhold reglerne fremover

Ordbog
Dataansvarlig, dataportabilitet, samtykkekrav og så videre. Ordene og begreberne er mange. Vi har samlet en uddybende ordbog og begrebsforklaring her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne bistår med:
Overordnet beskrivelse af persondataforordningens regler via TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside,
Skabeloner til persondatadokumenter,
Skabeloner i forhold til kunder,
Generel telefonisk vejledning om selve iværksættelsen af den enkelte medlemsvirksomhed persondataprojekt, herunder de anbefalede projektfaser og
Rådgivning om konkrete og afgrænsede juridiske spørgsmål vedrørende persondataforordningen/persondataloven, i forhold til medlemsvirksomhedens forhold ved håndtering af medarbejder- og kundedata

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan ikke bistå med:
En egentlig gennemførelse af en datastrøms-analyse på medlemsniveau,
Gennemførelse af en ”compliance-analyse” på medlemsniveau,
Udarbejdelse af fortegnelser for behandlingsaktiviteter til medlemsvirksomheder og
Udarbejdelse og implementering af interne persondatavejledninger og mere generelle politikker til medlemsvirksomheder.

Webinar

En af TEKNIQs eksperter i persondata gennemgår reglerne i et webinar, som du kan se her

Persondataforordning - kortlægning
1. Kortlægning

Først skal du lave en kortlægning af virksomhedens data

Læs mere
Persondataforordning - analyse
2. Analyse

Dernæst skal du foretage en analyse af virksomhedens nuværende behandling af persondata – og hvad virksomheden skal gøre for at overholde reglerne.

Læs mere
Persondataforordning - handlingplan
3. Handlingsplan

Derefter skal du udarbejde en handlingsplan.

Læs mere
Persondataforordning - politikker
4. Politikker

Som en del af handlingsplanen bør du udarbejde nogle interne retningslinjer og poltikker.

Læs mere
Persondataforordning - implementering
5. Implementering

Næste skridt er at få implementeret de nødvendige foranstaltninger og politikker.

Læs mere
Persondataforordning - drift og vedligehold
6. Drift og vedligehold

Sidst, men ikke mindst skal du sikre, at I vedligeholder databehandlingen.

Læs mere
Dokumenter
Dokumenter

Her får du en række dokumenter, du kan få brug for i forbindelse med persondataforordningen.

Læs mere
persondata
COVID-19 og persondatareglerne

Ifølge persondatareglerne skal behandlingen af oplysninger om medarbejdernes sygdom på grund af COVID-19 overholde databeskyttelsesforordningens generelle principper.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.