RUT - register for udenlandske tjenesteydelser

RUT-registret har til formål at føre tilsyn over udenlandske virksomheder og lønmodtagere, der udfører serviceydelser i Danmark.

Hvem skal anmelde brugen af udenlandsk arbejdskraft?

Principielt er både den udenlandske tjenesteyder og den danske hvervgiver pligtig til at sørge for anmeldelsen til RUT-registret. Hvis ikke, kan der gives en bødestraf i størrelsesordenen kr. 10.000. 

TEKNIQs medlemmer bedes derfor sikre sig, at RUT-registreringen er på plads ved brug af udenlandsk arbejdskraft. 

Hvem skal anmeldes til RUT-registret?

Grundlæggende kan man tale om to kategorier inden for udenlandsk arbejdskraft som skal anmeldes i RUT-registret: virksomheder og lønmodtagere. 

Virksomheder
Udenlandske virksomhed inden for bygge- og anlægsområdet skal registreres i RUT-registret. Det gælder også udenlandske selvstændige og enkeltmandsvirksomheder, som dog skal opgive færre oplysninger.

Lønmodtagere
En udstationeret lønmodtager, er en udenlandsk lønmodtager som midlertidigt udfører arbejde i Danmark. Dvs. en udstationeret arbejder, som er omfattet af et ansættelsesforhold hos enten:

  • udenlandske virksomheder med forretningssted i Danmark. 
  • virksomheder i Danmark inden for samme koncern. 
  • virksomheder med tilknytning til den udenlandske virksomhed
  • udenlandske vikarbureauer, der stiller lønmodtageren til rådighed for en brugervirksomhed i Danmark.

Tidsfrister

En udenlandsk virksomhed skal momsregistreres 8 dage før arbejdet påbegyndes.   Eventuelle ændringer i de registrerede oplysninger registreres i RUT-registret senest dagen efter, de er trådt i kraft (fx ændring af udstationeringsperiode, kontaktperson eller hvilke medarbejdere, der er udstationeret).  

frister gennemsigtig

Hvem kan se oplysningerne i RUT?

Offentlige myndigheder herunder skattemyndigheder, Arbejdstilsynet, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, har adgang til alle oplysninger. 

Enhver borger vil dog kunne få oplyst:

  • Virksomhedsnavn, forretningsadresse, kontaktoplysninger samt evt. CVR- eller SE-nummer 
  • Dato for påbegyndelse og forventet afslutning af arbejdet (tjenesteydelsen) 
  • Arbejdssted i Danmark (én registrering for hvert arbejdssted) 
  • Kontaktperson (i Danmark) for den anmeldelsespligtige virksomhed 
  • Virksomhedens branchekode 
Hvervgiver kan ved at logge ind på virk.dk nemt finde ud af, om den udenlandske tjenesteyder har foretaget registrering.

Undtagelser ("Montørreglen")

Registreringspligten er undtaget i visse former for kortvarige udstationeringer - medmindre opgaven udføres inden for bygge- og anlægsområdet. Korte udstationeringer vil sige udstationeringer, der sker som led i levering af et teknisk anlæg eller installation af en periode på højst 8 kalenderdage.  Også selvom opgaven går ud på at levere eller installere et teknisk anlæg.   

Derudover undtages også deltagelse i konferencer, møder og lignende. 

Manglende anmeldelse eller mangelfulde oplysninger 

Grundlæggende kan manglende anmeldelse, mangelfulde oplysninger eller overskredet tidfrister medføre bøde. 
Dog bliver hvervgiver ikke straffet for overskridelse af 3 dages fristen, hvis der på behørig vis er foretaget registrering i en eller anden form over for Erhvervs- og selskabsstyrelsen, og hvervgiver ikke er orienteret om dette.


Senest opdateret 17-01-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.