Vækstfonden - Vækstkaution

Vaekstfonden

Skal en virksomhed tage et lån i banken, kan en Vækstkaution anvendes til at afdække noget af risikoen. Vækstkautionen er således et supplement til de sikkerheder du selv kan stille, og giver dig nemmere adgang til den finansiering du søger.

Hvad dækker kautionen?

  • Kautionen dækker lån og kreditter på op til 2 mio. kr.
  • Kautionen dækker op til 75 pct. af bankens tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid.
  • Finansieringsinstituttet, som fx kan være din bank, dit realkreditinstitut eller leasingselskab, yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen.
  • Vækstkaution kan også bruges til garantier.

Hvem kan søge?

Vækstkaution kan anvendes af alle små og mellemstore virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer. Med små og mellemstore virksomheder menes virksomheder med op til 250 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på op til 372 mio. kr. - eller en balancesum på op til 320 mio. kr. om året.

Vær opmærksom på, at en virksomhed som ejer, eller er ejet af en anden virksomhed, hvor ejerandelen er over 25 pct., skal medregne denne virksomheds medarbejdere og omsætning. 

Hvad koster det?

Prisen for en Vækstkaution består af en engangspræmie på 1,5 pct. af finansieringsbeløbet og en årlig præmie på 1,5 pct. af finansieringen.
Ved ændringer af kautionspolicen skal der betales et gebyr på 1.000 kr. - dog ikke ved ændringer af nedskrivningsprofilen.

Vilkår

Vækstkaution har en løbetid på op til 10 år. 
Første år bliver den årlige præmie beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige præmie nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid. 

Sådan søger du

Hvis du vil høre om dine muligheder for at anvende Vækstkaution, skal du kontakte din bank eller finansieringsinstitut. Det er alene banken som kreditvurderer din virksomhed. 

Afgør banken, at den vil yde et lån mod en supplerende dækning med Vækstkaution, anmelder banken lånet via Vækstfondens hjemmeside. Vækstfonden skal herefter acceptere anmeldelsen, hvilket normalt sker inden for fem bankdage. 

Med mindre din virksomhed allerede har fået Vækstkaution i et andet pengeinstitut, vil banken automatisk få tildelt en Vækstkaution.


Senest opdateret 17-01-2020

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.