Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Intelligent bygningsdrift er vejen til grøn omstilling

Mandag morgen afleverede 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger til, hvordan de forskellige sektorer kan bidrage til at reducere drivhusgasudledningen, og kan være med til at tegne fremtidens klimapolitik. Også Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har afleveret sine anbefalinger og peger bl.a. på de mulige CO2-gevinster ved at fokusere på mindsket energispild, mere intelligent bygningsdrift og udfasning af fossile brændsler til bygningsopvarmning.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren peger i sine anbefalinger på en lang række tiltag, der hver for sig kan bidrage til en reduktion af CO2-udledningen med op til 5,8 mio. tons CO2 årligt.

Heraf er det muligt at spare cirka 2.500.000 ton CO2 om året, alene ved at fokusere på fem initiativer, som bidrager til en optimal drift af bygninger. Der er tale om initiativer, som er omkostningseffektive, og som man kan gå i gang med at implementere nu-og-her

De fem initiativer er:

 1. Udfasning af naturgas – 1,54 mio. tons CO2
  Naturgas til boligopvarmning udfases og erstattes af grønne alternativer.
 2. Intelligent styring af energiforbrug –510.000 tons CO2
  Vi skal bruge energien, når den er grøn og billig.
 3. Udskiftning af oliefyr – 280.00 tons CO2
  Der er behov for krav og forbud for at komme af med de resterende oliefyr.
 4. Optimering af varmepumper – 70.000 tons CO2
  Krav til service af varmepumper og til installatører hæver energieffektiviteten.
 5. Renovering af tekniske installationer – 70.000 tons
  Incitamenter og bedre efterlevelse af krav sikrer optimering af bygningers installationer.

Hertil kommer yderligere ni initiativer, der vil understøtte den grønne omstilling.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har været en del af klimapartnerskabet. Her er man glade for, at rapporten understreger vigtigheden af at sikre en optimal drift af landets bygninger.

”Det er et område, som har stor betydning for det samlede klimaregnskab. Bygninger står for omkring 40 procent af landets energiforbrug, og samtidig er det et af de områder, hvor man kan opnå den største CO2-gevinst til den mindste pris,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Partnerskabets 14 anbefalinger kan være implementeret i 2030, men vi kan gå i gang allerede i morgen og dermed bidrage markant til at nå regeringens ambitiøse mål om en reduktion i CO2-udledningen på 70 procent. Nu er det så tid til at omsætte de mange anbefalinger til konkret handling,” siger Simon O. Rasmussen.

Læs hele rapporten fra Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg her!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.