Trepartsaftale om lønkompensation forlænges

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har forlænget trepartsaftalen, så virksomheder nu kan benytte sig af lønkompensationsordningen frem til og med den 29. august 2020.

Kompensationsbeløbet forbliver uændret op til 30.000 kr., men der skal indsendes en ny ansøgning for at benytte sig af forlængelsen, ligesom sidst aftalen blev forlænget.

Det bliver dog et krav, at der skal afvikles tre ugers hovedferie i forlængelsesperioden, så forlængelsen giver reelt kun mulighed for én måneds lønkompensation. Under ferien vil virksomhederne nemlig ikke få kompensation. Her skal medarbejderne enten have udbetalt feriepenge fra feriekort/feriekonto eller have deres sædvanlige ferieløn.

Der lægges endvidere op til, at de midlertidige lempelser af reglerne for arbejdsfordeling også forlænges, men her er de endelig regler endnu ikke fastlagt. Det vil formentlig ske i løbet af den kommende uge.

Særligt for el-området: TEKNIQ Arbejdsgiverne vil hurtigst muligt få afklaret med Dansk El-Forbund, om det efter aftale med en tillidsrepræsentant bliver muligt at forlænge hjemsendelser udover den 8. juli.

Følg med på TEKNIQ Arbejdsgivernes corona-site eller kontakt Arbejdsmarkedsafdelingen på telefon 43 43 60 00.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.