Hvad betyder de nye rejserestriktioner for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og opgaver i udlandet?

Lørdag den 14. marts kl. 12 trådte de nye rejserestriktioner i kraft på grund af coronakrisen. Læs her hvad det betyder for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og opgaver i udlandet.

Hvis virksomheden har udenlandske medarbejdere på vej ind i Danmark?
Med de nye restriktioner på indrejse skal udenlandske medarbejdere kunne dokumentere, at de er ansat til et arbejde i Danmark, og at de rent faktisk kan udføre dette arbejde. Desuden vil de blive vurderet på, om de har været underlagt de samme beskyttelsesforanstaltninger som danskerne. 

For “grænsegængere” opfordres der til, at de kontakter politiet i henholdsvis bopæls- og arbejdslandet for at få oplysninger om, hvilke begrænsninger de bliver underlagt. Der vil alt andet lige være indrejseforbud fra lande i “rød zone”, og der vil være skærpede karantænebestemmelser for alle øvrige. 

Yderligere information kan findes på: 


Hvis virksomheden har opgaver i udlandet - fx i Malmø eller syd for grænsen?
Med de restriktioner Danmark har indført - og som det må forventes også bliver indført i nabolandene - vil det blive meget vanskeligt at udføre arbejde i udlandet. Virksomheder med udenlandske arbejdsopgaver bør derfor kontakte politiet eller udenrigsministeriets borgerservice for yderligere information. 

Hvis arbejdet må standses på grund af rejserestriktionerne, skal man påberåbe sig force majeure. Hvis dette anerkendes, suspenderes de kontraktlige forpligtelser, så længe restriktionerne er i kraft.

Læs flere spørgsmål/svar her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.