Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hvordan håndterer virksomhederne situationen omkring lærlingene?

Regeringen meddelte den 12. marts, at alle uddannelsesinstitutioner skulle lukkes fra fredag den 13. marts 2020 (opdateret 19. marts kl. 18.30)

Det betyder, at erhvervsskolerne blev lukket og eleverne sendt hjem fredag og indtil videre de næste 14 dage. Elever/lærlinge blev dog opfordret til allerede fra torsdag den 12. marts til ikke at møde op på erhvervsskolerne.   

Beskeden var, at al undervisning ikke gennemføres. Børne- og Undervisningsministeren meldte efterfølgende ud, at så meget af undervisningen som muligt skal foregå som fjernundervisning/virtuelt. 

Skolerne har imidlertid håndteret det meget forskelligt.  Skolerne har vurderet, hvilke uddannelser de kan undervise virtuelt i, og på hvilke skoleforløb. Det betyder, at nogle lærlingene er sendt hjem på privatadressen for modtage virtuel undervisning helt eller delvist og fortsætter deres skoleforløb uændret.  

For andre lærlinge har skolerne helt aflyst undervisningen. Det vil sige, at nogle lærlinge i praksis er blevet sendt hjem og skal møde på virksomheden og så har fået besked om, at de på et senere tidspunkt kommer på et (supplerende) skoleforløb.  

I dag den 19. marts har Folketinget vedtaget en række nødlove, der vedrører lærlinge – og vi har nu en ny situation:
Loven træder i kraft i dag den 19. marts og indebærer: 

  • At lærlinge, der var på skole den 12. marts - eller skulle have påbegyndt et skoleophold i denne uge – fra i morgen fredag den 20. marts vil modtage nødundervisning.

Det vil sige, at de ikke skal arbejde i virksomheden. 

  • At lærlinge, der er hjemsendt fra en skoleperiode, ikke kan sendes ud i praktik, uden at der foreligger en konkret aftale mellem skolen, virksomheden og lærlingen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at I ikke laver sådanne aftaler (med mindre I har arbejde til lærlingene), da det vil betyde, at I ikke kan modtage lønrefusion. 

  • At lærlinge, der er indkaldt til skoleophold fx på mandag den 23. marts eller på et senere tidspunkt, mens skolerne er ”lukket”, skal modtage nødundervisning.
Det vil sige, at I ikke skal lade lærlinge indgå i produktionen - men bede dem blive på privatadressen og modtage skolens nødundervisning (virtuel undervisning/fjernundervisning). 

Refusion for lærlinge 

Nødloven, der blev vedtaget den 19. marts indebærer desuden:

  • At virksomheder, der havde lærlinge på skole og fået dem hjemsendt helt eller delvist (de modtager måske virtuel undervisning) kan få AUB-refusion for hele perioden, når blot virksomheden ikke lader dem indgå i produktionen. 
  • At virksomheden kan modtage AUB-refusion efter de almindelige regler, hvis lærlingene indkaldes til supplerende skoleophold/undervisning, når skolerne igen åbner efter coronalukningen.

Læs flere spørgsmål/svar her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.