Forslag til personalecirkulære i forbindelse med ferierejser til coronaramte områder

Den 3. marts anbefalede Sundhedsstyrelsen danskerne at blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder, der er ramt af coronavirussen. TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor udarbejdet et forslag til et personalecirkulære, som virksomhederne kan benytte i forbindelse med medarbejdernes ferierejser til de coronaramte områder.

Forslag til personalecirkulære i forbindelse med ferierejser til coronaramte områder 

Som bekendt blev der den 2. marts 2020 iværksat en skærpet indsats mod spredning af coronavirus. Det betyder, at Udenrigsministeriet dagligt følger situationen og skærper rejsevejledningerne i takt med, at lande/regioner defineres som risikoområder.

Forbud mod ferierejser til områder med risiko for coronavirus

For at undgå, at vi må sende medarbejdere i karantæne – eller blive afvist af kunder, som ikke vil betjenes af medarbejdere, der kan udgøre en risiko – må vi desværre forbyde alle medarbejdere at rejse til de risikofyldte områder.

Konsekvenser af overtrædelse af forbuddet

Udrejse trods forbuddet herom vil derfor medføre, at der ved fravær – hvad enten det skyldes karantæne eller egentlig sygdom – ikke vil blive udbetalt løn.

Idet udrejse i strid med retningslinjen anses for at være lydighedsnægtelse og dermed en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil vi derfor i hver enkelte situation konkret vurdere, hvorvidt den manglende iagttagelse også skal medføre, at der træffes beslutning om ophævelse af ansættelsen.

Denne drastiske beslutning begrunder vi med, at risikoen for smitte skal begrænses mest muligt i forhold til virksomhedens ansatte, virksomhedens kunders ansatte og ikke mindst i forhold til at opretholde kundeforholdet fremadrettet – idet alene risikoen for, at vi overfører smitte til deres ansatte kan være nok til, at nogle kunder vælger at afbryde kundeforholdet til os. Den risiko kan vi af hensyn til virksomhedens fortsatte drift ikke løbe.

Medarbejdere udrejst før udsendelse af cirkulære om ferierejser er offentliggjort

For medarbejdere, der er udrejst til et risikofyldt område, inden den reviderede vejledning fra Sundhedsstyrelsen er blevet udsendt, følger vi myndighedernes retningslinjer. Her vil fravær, herunder karantæne, blive betragtet som sygdom.

BEMÆRK: Kontakt din nærmeste leder, hvis du er i tvivl om hvorvidt ovenstående har betydning for dine kommende rejseplaner


Læs flere spørgsmål/svar her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.