Regeringens aftaler med KL og Danske Regioner

I går, torsdag den 26. marts, blev regeringen enig med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om at hæve anlægsloftet og en række andre initiativer, som kan få betydning for bygge-, anlægs- og installationsbranchen.

Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020 
Regeringen sætter kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

  • For kommunerne: KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.
  • For regionerne: Selvom regionerne kan være nødsaget til at udskyde projekter, vil regionerne i stedet søge at fremrykke andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel skulle være udført i de kommende år. 

Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne
Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om en række tiltag, der være med til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige for at understøtte dansk økonomi og opretholde forsyningssikkerheden:

Fremrykning af betalinger
Kommuner og regioner fremrykker betalinger i forhold til de normale betalingsfrister. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod 5 mia. kr.

En række kommuner er allerede gået i gang. Og Danske Regioner har indtil videre fremrykket betalinger for op mod 1½ mia. kr. 

Forudbetaling og fleksibilitet
Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give mulighed for, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige: 

  • Det bliver muligt at forudbetale leverancer, som sker frem til 1. juli 2020, og som har en værdi på højst 1 mio. kr. 
  • Det bliver muligt at undlade af gøre misligholdelsesbeføjelser (fx krav om betaling af bod for forsinkelse) gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19. 

Udskydelse af betaling af dækningsafgift
Regeringen opfordrer desuden kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen af 2. rate af dækningsafgiften i 2020 til 2021 for at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.

Bygningsstyrelsen følger også opfordringerne
Bygningsstyrelsen tilkendegiver over for TEKNIQ Arbejdsgiverne, at man i høj grad er opmærksom på de udfordringer som coronaepidemien medfører.

Bygningsstyrelsen ser derfor også meget positivt på den politiske aftale, der blandt andet giver mulighed for at undlade at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, hvis misligholdelsen kan henføres til covid-19. Styrelsen har derfor bedt sine projektledere om at sikre, at der – hvis det er muligt – i hver enkelt byggesag føres en log over, hvilke forhindringer der skyldes covid-19.  På den måde kan de adskilles fra øvrige forhindringer og håndteres særskilt.

Samtidig fortsætter Bygningsstyrelsens projekter, og styrelsen vil følge planerne for vedligehold mv. og overveje, om der er arbejder, der kan igangsættes før planlagt.

Læs også spørgsmål/svar om coronasituationen her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.