Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Trepartsaftale forlænger den midlertidige ordning om arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingsordning, som gør det muligt for virksomheder at undgå afskedigelser ved at fordele arbejdet mellem medarbejderne, bliver forlænget. Det betyder, at virksomhederne kan anvende ordningen i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har benyttet ordningen i 2020.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er netop blevet enige om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning: Arbejdsfordeling af en nedsættelse af arbejdstiden i tidsbegrænset periode. På den måde kan medarbejderne dele det arbejde, der er, mens de i den resterende tid uddanner de sig eller er hjemme på dagpenge.

Udover forlængelsen bliver ordningen også mere fleksibel og enkel at administrere for a-kasserne. 

Aftalen indeholder blandt andet følgende elementer:

  • Det bliver muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået arbejde.
  • For funktionærer skal ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i hele dage, medmindre andet aftales på virksomheden/i afdelingen.
  • For ikke-funktionærer kan ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i timer – dog således at evt. regler i overenskomster om daglig mindstearbejdstid respekteres. Det gælder dog ikke evt. regler om mindstearbejdstid ved tilkald, medmindre medarbejdere på arbejdsfordeling bliver tilkaldt ved uforudset merarbejde.
  • Det kræver mindst to medarbejdere at etablere en midlertidig arbejdsfordeling i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed.
  • Opsagte medarbejdere kan pålægges fortsat at arbejde i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, hvis deres arbejdstid nedsættes svarende til arbejdsfordelingen, og hvis de modtager fuld løn.

De øvrige elementer og betingelser i ordningen vil snarest fremgå af TEKNIQ Arbejdsgivernes coronaside om arbejdsfordeling.

For yderligere oplysninger kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 43 43 60 00.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.