Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nye testregler mv. pr. 17. februar 2021

Nye testregler mv. pr. 17. februar 2021 efter indrejse i Danmark for grænsegængere og personer med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark der har besøgt en nærtstående i grænselandet.

Skærpede testkrav efter indrejse i Danmark 

Fra den 17. februar 2021 gælder der nye skærpede testkrav (tidligere var der alene krav om negativt testresultat hver 7. dag).

De skærpede testkrav gælder for følgende: 

  1. personer med fast bopæl i grænselandet, når de krydser grænsen,  
  2. personer som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet.  

De skærpede regler betyder, at ovennævnte grupper fremadrettet skal kunne fremvise dokumentation for en negativ antigen- eller PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel. 

Krav om isolation efter indrejse i Danmark

Med de nye regler indføres der endvidere krav om isolation for nedenstående persongruppe, såfremt de ikke på forlangende af politiet kan fremvise dokumentation for en negativ PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel:

  1. Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet.
  2. Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet.

» Læs mere om testkrav i FAQ om test og isolation i forbindelse med indrejse til Danmark.

Vær opmærksom på at de nye skærpede regler bevirker, at der stilles krav om, at ovennævnte gruppe ved indrejse i Danmark fra den 17. februar dvs. fra midnat skal kunne fremvise en negativ test, der på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.