Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Pligt til selvisolation og test ved indrejse til Danmark

7. februar træder de nye regler om test og isolation efter indrejse i Danmark i kraft. Myndighederne har netop udstedt bekendtgørelsen, som blandt andet betyder, at tilrejsende skal kunne fremvise en negativ og maksimalt 24 timer gammel COVID-19 test.

I forlængelse af den tidligere udsendte medlemsorientering og Q&A følger her en uddybning af de nye regler om selvisolation og test ved indrejse til Danmark. Der er netop udstedt en række bekendtgørelser, og myndighederne har udgivet et overblik over reglerne samt pjecen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

For at forebygge udbredelsen af COVID-19 er reglerne i forbindelse med indrejse til Danmark blevet skærpede. Udover at kunne fremvise en negativ, maksimalt 24 timer gammel, COVID-19 test ved indrejse til i landet, stilles der fra og med den 7. februar 2021, også krav om, at alle indrejsende til Danmark - dog med en række undtagelser - skal gå i selvisolation i 10 dage eller til, at negativt svar fra PCR-test foreligger. Denne PCR-test må tidligst tages på 4. dagen efter indrejse.  

Bemærk at trods kravet om selvisolation må tilrejsende udlændinge gerne varetage ”et anerkendelsesværdigt formål”. Tilrejsende udlændinge omfatter her danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, og som er tilladt indrejse i Danmark i overensstemmelse med de gældende indrejserestriktioner, og som er omfattet af bekendtgørelsens § 4, stk. 1).

Det betyder, at en tilrejsende arbejdstager gerne må varetage sit arbejde trods de skærpede testkrav. Efter arbejdets ophør, dvs. i fritiden, skal den ansatte gå i selvisolation.

Vær opmærksom på, at der således udover det gældende krav om negativ COVID-19 test ved indrejse - som er maksimalt 24 timer gammel - fra søndag den 7. februar også er et krav om en COVID-19 test senest 24 timer efter indrejse.

Arbejdsgiver får pligt til at sikre COVID-19 test for tilrejsende arbejdskraft

Ud over ovenstående krav, som gælder for alle der rejser ind i Danmark, skærpes reglerne også for tilrejsende arbejdskraft.

Der indføres en pligt for arbejdsgiver til at sikre, at virksomhedens tilrejsende arbejdskraft får foretaget en PCR-test efter indrejse i Danmark. Arbejdsgivers pligt til at sikre test gælder dog ikke tilrejsende arbejdskraft med bopæl i Danmark.

Testen skal foretages tidligst 48 og senest 96 timer efter, at den pågældende er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark. Tilrejsende arbejdskraft, der er danske statsborgere, og som har fast bopæl i udlandet, skal testes senest 3 dage efter, at den pågældende har påbegyndt arbejdet i Danmark.

Den tilrejsende arbejdskraft vil kunne anvende de eksisterende testcentre, og der er udarbejdet en it-løsning , der understøtter den arbejdskraft, som ikke har et cpr-nummer. Denne medarbejdergruppe kan således se svar på covidresults.dk.

Hvis medarbejderen har et dansk cpr-nummer, vil der kunne bestilles test på coronaprover.dk og svaret vil kunne ses på sundhed.dk.

Det vil i øvrigt være muligt for arbejdsgiver at anvende private udbydere af test. Udgiften hertil påhviler arbejdsgiver.

Arbejdsgiver har en pligt til at påse, at testen af de omfattede medarbejdere gennemføres og skal orientere medarbejderne om denne pligt, samt de nærmere vilkår for testen. Orienteringen til de relevante medarbejdere skal ske skriftligt, og det skal fremgå af orienteringsskrivelsen, at en manglende efterlevelse af pligten, kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Orientering og plan for COVID-19-test 

Derudover pålægges arbejdsgiver at udarbejde en skriftlig plan for testningen, og løbende ajourføre planen, i forhold til de enkelte ansattes indrejse i Danmark. Hvis en ansat rejser ind i Danmark flere gange, skal de relevante oplysninger om den ansatte fremgå af planen, hver gang den pågældende rejser ind i landet.

Arbejdstilsynet har udarbejdet et samlet forslag til en orienteringsskrivelse og plan. Hent dem her.

Arbejdstilsynet vil have bemyndigelse til at føre tilsyn med overholdelsen af loven om test af indrejsende arbejdstagere og vil kunne udstede strakspåbud eller bøder ved manglende efterlevelse af påbuddet.

Det er samtidig blevet oplyst, at manglende efterlevelse af dokumentationskravet ikke vil blive håndhævet med bødekrav de første 7 dage efter, at bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Loven gælder frem til 1. juli 2021.

TEKNIQ Arbejdsgiverne står til rådighed på telefon 4343 6000 for yderligere spørgsmål.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.