Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Vigtigt at vide om COVID-19-test af medarbejdere

Herunder kan du få svar på de vigtigste spørgsmål om virksomheders mulighed for at kræve, at medarbejderne bliver testet for COVID-19.

Generelt: Arbejdsgivere har ret til at pålægge deres ansatte at lade sig teste for COVID-19.

Den enkelte arbejdsgiver kan kræve, at dennes ansatte lader sig teste, og at den ansatte hurtigst muligt oplyser arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Arbejdsgiver kan kun give pålægget om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder af arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til virksomheden.

» Gå til FAQ om test af ansatte

Se skabelon med forslag til orientering af virksomhedens medarbejdere om pålæg af test for COVID-19.

Se skabelon til brug ved pålæg om testning for COVID-19.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.