Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Gradvis genåbning af erhvervsskoler og erhvervsakademier

Som led genåbningen kan alle lærlinge vende tilbage til skolerne med 50 procents fysisk fremmøde fra 6. april – det vil sige hver anden uge.

Indtil den 6. april vil der primært være åbent for afgangselever, grundforløbselever og certifikatfag. Læs mere om erhvervsskolerne her.

AMU-kursister

AMU-kurser åbnes for 50 procents fysisk fremmøde – undtaget herfor er certifikatkurser med 100% fysisk fremmøde.

Videregående uddannelser (erhvervsakademier) genåbner delvis

På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 procents fysisk fremmøde (det vil sige hver anden uge). Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procents fysisk fremmøde – uddannelses-institutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på første år. 
Uddannelser med mange praksisnære elementer vil med stor sandsynlighed inkludere de akademimoduler vi typisk anvender: El-installation, Vvs-installation, Produktionsteknolog, Automation og drift…

Undtagelser

Erhvervsskoler/uddannelsesinstitutioner i kommuner med særlig høj risiko/tilfælde af smitte undtages fra genåbning. Det vurderes af Epidemikommissionen og opdateres løbende hos Børne og undervisningsministeriet her.

Langsigtet plan

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. 

Se hele planen for genåbningen af Danmark her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.