Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hjælpepakkerne forlænges

Den netop præsenterede genåbningsplan betyder blandt andet at hjælpepakkerne forlænges til og med 30. juni 2021.

Som led i genåbningsplanen er aftalepartierne blevet enige om, at hjælpepakkerne forlænges til og med den 30. juni 2021.   

Regeringen og aftaleparterne skriver i aftaleteksten, at det blandt andet betyder, at virksomheder, der har været omfattet af nedlukningen, vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket. Efter den gældende ordning kan virksomheden derefter modtage op til 90 procent i kompensation for de faste udgifter, og op til 90 procent via selvstændige-ordningen. De nærmere omstændigheder fremgår imidlertid ikke af aftalen.

Partierne bag genåbningsplane er desuden enige om, at hjælpepakkerne skal udfases i takt med, at samfundet genåbnes – med forståelse for de forskellige branchers vilkår. 

Den økonomiske ekspertgruppe bedes om at komme med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal designes fra d. 1. juli 2021 og frem. I denne forbindelse skal eksperterne bl.a. beskrive scenarier for forventningerne til dansk økonomi. 

Ekspertgruppen skal desuden komme med sit bud på, hvordan man kan holde hånden under virksomheder i særligt udsatte brancher – særligt med sigte på underleverandørerne. Ekspertgruppen skal inddrage de relevante sektorer i arbejdet.  

Regeringen starter arbejdet i ekspertgruppen med det samme og vil indkalde aftalepartierne til forhandlinger på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger. 

Du er velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 43 43 60 00, hvis din virksomhed ønsker at gøre brug af hjælpepakkerne og har brug for bistand.

Udbredt brug af coronapas

Aftalepartierne er enige om, at et coronapas vil bidrage til epidemikontrollen, så store dele af erhvervs- og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers.  

Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være undtaget.  

Den konkrete praktiske implementering af kravet om coronapas i de forskellige sektorer drøftes i sektorpartnerskaberne. 

Fra ultimo marts vil appen ”MinSundhed” fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret. Der skal i den forbindelse tages højde for fælles europæiske standarder mv.

Udenlandsk arbejdskraft

Der er ikke umiddelbart i genåbningsplanen lagt en detaljeret plan for virksomhedernes adgang til arbejdskraft fra resten af Europa. 

Eventuel rejseaktivitet omtales kun med følgende: 

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen arbejder efter, at der kan åbnes for rejse med coronapas samt smitteforebyggende tiltag – forudsat, at myndighederne vurderer, at data fra de pågældende lande er valide og troværdige. 

Erhvervsuddannelser

Ud over den gældende åbning på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser åbnes for, at eleverne kan vende tilbage med 50 procents fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).  

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv., ligesom der stadig vil være anbefalinger og krav om test samt brug af mundbind. Retningslinjerne vil blive drøftet i sektorpartnerskaberne på baggrund af oplæg fra sundhedsmyndighederne.

» Læs mere her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.