Forlængelse af hjemsendelsesaftalen med Dansk El-Forbund

Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne må konstatere, at den kritiske situation for installationsbranchen som følge af COVID-19 situationen ikke er forbedret på nuværende tidspunkt, og at der heller ikke kan forventes en snarlig ændring heraf.  

Der er derfor enighed om at forlænge organisationsaftalen af 17. marts 2020 med yderligere 1 måned, så den løber til og med søndag den 17. maj 2020. Hvis situationen stadig er uafklaret medio maj, vil parterne drøfte hvilke muligheder, der kan bringes i anvendelse for at sikre flest mulige arbejdspladser i branchen, herunder eventuel yderligere forlængelse. 

Det gælder for både denne og for hjemsendelsesaftalen på industriroverenskomsten, at de er et supplement til trepartsaftalen om lønkompensation, og at forbundene er meget opmærksomme på, at aftalerne ikke bliver anvendt som ”bufferordninger”, men at der skal være et reelt behov for en midlertidig nedmanding. 

Se aftalen om forlængelse her.

Læs også:

Mulighed for hjemsendelse på elektrikeroverenskomsten

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.