Forlængelse af hjemsendelsesaftalen med Dansk Metal og 3F

Dansk Metal, 3F og TEKNIQ Arbejdsgiverne må konstatere, at den kritiske situation for installationsbranchen som følge af COVID-19 situationen ikke er forbedret på nuværende tidspunkt, og at der heller ikke kan forventes en snarlig ændring heraf.  

Der er derfor enighed om at forlænge organisationsaftalen af 19. marts 2020 til den 30. april 2020 og med den tilføjelse, at hjemsendelser, som sker i forlængelsesperioden (13.-30. april), kan kun ske efter en forudgående lokalforhandling, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal og 3F modtager kopi af referat fra lokalforhandlingen. 

Det gælder for både denne og hjemsendelsesaftalen på elektrikeroverenskomsten, at de er et supplement til trepartsaftalen om lønkompensation, og at forbundene er meget opmærksomme på, at aftalerne ikke bliver anvendt som ”bufferordninger”, men at der skal være et reelt behov for en midlertidig nedmanding.

Se aftalen om forlængelse her.

Læs også:

Hjemsendelse på Industri- og VVS-overenskomsten

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.