Mulighed for hjemsendelse på elektrikeroverenskomsten – aftale mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har indgået en aftale frem til den 17. april (forlænget til 17. maj) om mulighed for hjemsendelse af medarbejdere omfattet af elektrikeroverenskomsten (se aftalen her).

Ordningen indebærer, at virksomhederne kan hjemsende medarbejdere uden varsel i en bestemt periode. Det omfatter både timelønnede, månedslønnede og funktionærlignende ansatte. I perioden skal medarbejderne ikke have løn, men er berettigede til dagpenge. Samtidig skal der betales G-dage ved hjemsendelsen. 

Hjemsendelse uden varsel kan ske i de tilfælde, hvor arbejdet standses for at mindske udbredelse af coronavirussen. Det gælder, uanset om standsningen skyldes offentlige påbud eller en kundes individuelle beslutning som følge af coronasituationen. 

I selve hjemsendelsesperioden kan der ikke ske afskedigelser begrundet i arbejdsmangel som følge af coronakrisen. Det vil dog fortsat være muligt at foretage afskedigelse af andre årsager – med sædvanligt varsel. 

Den enkelte virksomhed kan selv iværksætte hjemsendelsen, men hvis der er en tillidsrepræsentant på virksomheden, skal vedkommende orienteres inden hjemsendelsen. 

Muligheden for hjemsendelse er endnu et redskab for virksomhederne – sammen med lønkompensationsordningen og eventuelt arbejdsfordeling – til at håndtere arbejdstilrettelæggelsen. Aftalen indeholder desuden den fleksibilitet, at hjemsendte medarbejdere kan kaldes tilbage på arbejde, hvis behovet for arbejdskraft øges. Hvis de derefter igen hjemsendes, skal der igen betales G-dage. 

Når situationen normaliseres, og hjemsendelsesperioden ophører, er virksomheden forpligtet til at tage de hjemsendte medarbejdere tilbage, inden de ansætter udefrakommende medarbejdere. De hjemsendte medarbejdere, der vender tilbage, opretholder deres hidtidige anciennitet og hidtidige ansættelsesbetingelser. 

Aftalen præciserer også virksomhedernes mulighed for arbejdsfordeling, og derudover er det aftalt, at alt overarbejde, der præsteres i aftalens løbeperiode, skal afspadseres. 

www.tekniq.dk vil løbende blive opdateret med oplysninger om, hvordan hjemsendelsesordningen kan anvendes. 

Der arbejdes fortsat på at få aftaler om hjemsendelse på de øvrige overenskomstområder.

Hent: Blanket til brug for hjemsendelse efter den midlertidige hjemsendelsesaftale med DEF 

Læs flere spørgsmål/svar her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.