Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Yderligere 31 kommuner er underlagt restriktioner

Der indføres nu skærpede coronarestriktioner for yderligere 31 kommuner. Dermed omfatter tiltagene nu Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget), hele Region Sjælland, hele Region Midtjylland, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark, samt Odense og Aalborg kommuner.

Restriktionerne for de 31 nye kommuner træder i kraft fra fredag den 11. december kl. 16.00 og gælder foreløbig - ligesom for de resterende 38 kommuner - frem til den 3. januar 2021.

Det betyder restriktionerne for de 69 berørte kommuner:

 • Elever i de større folkeskoleklasser (fra 5. klasse og op) sende hjem, hvor de skal modtage fjernundervisning. Det samme gælder for elever på ungdomsuddannelserne, studerende på videregående uddannelser og kurser. Læs mere om lærlinge og AMU-kursister her
 • Serveringssteder mv. skal holde lukket for indtagelse på stedet. Det vil dog være tilladt at sælge takeaway.
 • Indendørssteder, hvor der udøves bl.a. kultur- og idrætsaktiviteter, skal holde lukket.
 • Desuden opfordres private virksomheder til at sende ansatte hjem.

Derudover er det besluttet at forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med den 28. februar 2021 – herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt og forsamlingsforbuddet.

Der er ikke tale om en så kraftig nedlukning som i marts, men mange af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder vil givetvis blive påvirket at restriktionerne. Både opfordringen til at lade ansatte arbejde hjemmefra og hjemsendelse af elever vil medføre særlige tiltag fra virksomhederne.

I begge tilfælde er det af afgørende betydning, om medarbejderne kan udføre deres arbejde hjemmefra eller man skal møde frem på et arbejdssted.

Hvis man ikke kan udføre arbejdet hjemmefra, og der ikke er lavet en aftale om ferie/feriefridage eller anden betalt frihed, er medarbejderen forpligtet til at møde op på arbejdspladsen. Selv om regeringen opfordrer til at begrænse kontakt på tværs af kommunegrænserne – især til kommuner med et lavere smittetryk, er der ikke noget forbud mod at kommunegrænserne bliver krydset.

Hjemsendelse af skoleelever
Især hjemsendelsen af skoleelever kan betyde, at mange medarbejdere er nødt til at være hjemme ved deres børn. For funktionærområdet er der allerede opfordret til, at man i videst muligt omfang arbejder hjemmefra, men der vil givetvis være en del timelønsansatte, som normalt kun kan udføre arbejdet på virksomhedsadressen, som har behov for at holde fri fra arbejdet.  

Rent ansættelsesretligt ligger det fast, at det ikke er lovligt forfald, at man ikke kan få passet sine børn – heller ikke selv om de hjemsendes fra skoler m.v. på grund af et statsligt dekret. Der er derfor ingen forpligtelse for virksomhederne til at betale løn.

Der blev ved udgangen af september åbnet mulighed for, at medarbejdere, som skulle være hjemme for at passe corona-ramte børn - hvad enten de var smittede eller hjemsendt, fordi andre i klasse/skolen var smittede - kunne få ”barselsdagpenge”, mens de havde behov for at opholde sig i hjemmet.

Der er ikke i forbindelse med den delvise nedlukning af skolerne (5.-9. klasse) åbnet mulighed for, at forældre til elever under 14 år kan blive omfattet af den særlov, som gælder, når børn under 14 år hjemsendes på grund af Corona-smitte. Særloven giver mulighed for at få barselsdagpenge, enten når barnet selv er smittet eller det klasse/skole hjemsendes på grund af Coronasmitte, men udvides altså ikke til at gælde de indførte restriktioner.

Forældre, som ikke kan arbejde hjemmefra, men finder det nødvendigt at være hjemme ved deres børn, er derfor nødt til at anvende ferie, feriefridage og/eller afspadsering for ikke at skulle holde fri uden løn. Efter den nye ferielov optjenes der 8,32 dages ferie frem til årsskiftet, mens antallet af feriefridage udgør 3,33 for perioden 1. maj-31. december 2020 på TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster. 

De 69 kommuner:

 • Alle kommuner i Region Hovedstaden (undtagen Bornholm)
 • Alle kommuner i Region Sjælland
 • Alle kommuner i Region Midtjylland
 • Aalborg
 • Fredericia
 • Vejle
 • Middelfart
 • Odense 

Læs også

» Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at genindføre den midlertidige lønkompensationsordning for virksomheder i hele landet.

» Nye coronarestriktioner for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler i 69 kommuner.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.