Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Aftalen med Dansk Metal og 3F om hjemsendelse på dagpenge forlænges ikke

De medarbejdere, som var omfattet af aftalen, kan ikke længere hjemsendes midlertidigt

Siden den 19. marts 2020 har det været muligt at hjemsende smede, industrioperatører m.fl. under industri- og vvs-overenskomsten på dagpenge. Ordningen byggede på en særaftale, som TEKNIQ Arbejdsgiverne havde forhandlet med Dansk Metal og 3F som et middel til at undgå afskedigelser, og den er en udvidelse af den hjemsendelsesadgang, som i forvejen er i Industri- og vvs-overenskomstens § 36, stk. 4.1, tredje “punkt”.

Aftalen udløb den 30. april 2020, og det står nu klart, at den ikke forlænges. Det betyder, at de nævnte medarbejdere ikke længere kan hjemsendes midlertidigt. De virksomheder, som fremover får behov for nedmanding på grund af Coronasituationen, må i stedet benytte sig en af de andre ordninger – herunder fx hjemsendelse med lønkompensation eller arbejdsfordeling, medmindre der notorisk er tale om en force majeure-situation.

Hvis man vurderer, at nedgangen i ordresituationen er permanent, bør man afskedige det nødvendige antal medarbejdere.

Medarbejdere, der er hjemsendt den 30. april 2020 eller tidligere, skal tilbydes genansættelse, efterhånden som situationen normaliseres. Herunder er der pligt til at tilbyde hjemsendte medarbejdere genansættelse, inden man ansætter nye medarbejdere. Hvis arbejdet genoptages, regnes hjemsendelsesperioden ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet.

Hvis man ikke kan tilbyde medarbejderne genansættelse senest seks måneder efter hjemsendelsen, skal de berørte medarbejdere i stedet betragtes som opsagt med virkning fra hjemsendelsestidspunktet.

Det udløser betaling af fratrædelsesgodtgørelse til de medarbejdere, der opfylder betingelserne i overenskomstens § 36, stk. 8. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af lønnen på tidspunktet for hjemsendelsen. Desuden skal en eventuel tillidsrepræsentant orienteres.

Få mere information om coronasituationen her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.