Hvem kan hjemsendes - og hvordan?

På baggrund af sidste uges mange initiativer til at afbøde de økonomiske skadevirkninger af coronakrisen, hersker der en del forvirring om, hvilke muligheder TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder har for hjemsendelse af medarbejdere, arbejdsfordeling m.v. Ikke mindst har det givet anledning til mange spørgsmål, at der på Industri- og VVS-overenskomsten er lavet aftale om hjemsendelse af medarbejderne på industrivirksomheder, men ikke af VVS-medarbejdere.

Hvilke muligheder har man?

Trepartsaftalen om lønkompensation giver mulighed for at hjemsende alle medarbejdere (både funktionærer og timelønnede) med fuld løn og delvis lønkompensation fra staten. Denne mulighed gælder for alle virksomheder men indeholder en række begrænsninger, som desværre medfører, at det primært er virksomheder med en standardiseret produktion, som kan benytte sig af den.

Da det er den mest fordelagtige model for medarbejderne, ser forbundene naturligvis helst, at det er den, der anvendes.

Hjemsendelse på dagpenge er kun mulig for el-installationsvirksomheder (under Elektrikeroverenskomsten) og industrivirksomheder (under Industrioverenskomsten), mens det ikke er lykkedes at lave en tilsvarende aftale med Blik & Rørarbejderforbundet og Dansk Metal på vvs-området (VVS-overenskomsten og § 42 i Industri- og VVS-overenskomsten).

Arbejdsfordeling kan anvendes af alle virksomheder på de tre overenskomster, og her skal der sammen med tillidsrepræsentanten (hvor en sådan er valgt) lægges en plan for arbejdsfordelingen. Gode råd om dette kan findes på TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside.

Varierende ugentlig arbejdstid indgår ligeledes i alle vores overenskomster, og også her kan man sammen med tillidsrepræsentanten lave modeller for varierende ugentlig arbejdstid, hvor man under coronakrisen kan arbejde færre timer for senere at indarbejde dem, når situationen normaliseres.

Alle initiativerne er iværksat for at undgå afskedigelser som følge af coronakrisen. Imidlertid kan der være andre årsager til at afskedige medarbejdere, og dette er stadig muligt – f.eks. i forbindelse med afslutning af projekter, dårligt udført arbejde, svindel med timesedler, tyveri og lignende. Dette vil stadig kunne ske samtidig med, at man ønsker at sætte nogle af afbødeforanstaltninger i gang.

Nogle virksomheder vil formentlig mod forventning vælge alene at foretage afskedigelser for at tilpasse bemandingen til den midlertidige krisesituation. Her skal man være opmærksom på reglerne om varsling af kollektive afskedigelser, hvor der dels skal varsles overfor beskæftigelsesrådene, dels skal gå mindst 30 dage, inden de afskedigede kan fratræde.

Læs flere spørgsmål/svar her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.