Bæredygtighed

Det er et markedskrav, at virksomheder indtænker klima og bæredygtighed i sin forretningsmodel og kan dokumentere indsatsen. Få viden og konkret inspiration til virksomhedens klima- og bæredygtighedsarbejde her.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er kommet for at blive. Mange virksomheder oplever, at lovgivning, kunder, banker, bestyrelse eller medarbejdere stiller krav om at virksomheden arbejder med bæredygtighed, og kan dokumentere indsatser og resultater. Bæredygtighed er et bredt begreb, der omfatter miljøforhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. Bæredygtighed handler om, hvordan virksomheden anvender og forbruger energi og produktionsressourcer ansvarligt og intelligent, samt hvordan den agerer på i forhold til kunder, medarbejdere, forretningsforbindelser og andre vigtige in- og eksterne aktører og interessenter i hele værdi- og forsyningskæden. På denne side har TEKNIQ Arbejdsgiverne samlet vigtig information om bæredygtighed, samt inspirationsmateriale i form af praktiske redskaber og værktøjer, der kan bruges af virksomheder, som vil i gang med bæredygtighedsarbejdet, eller som vil accelerere det. God læselyst.