Bæredygtighed

Det er et markedskrav, at virksomheder indtænker klima og bæredygtighed i sin forretningsmodel og kan dokumentere indsatsen. Få viden og konkret inspiration til virksomhedens klima- og bæredygtighedsarbejde her.
Bæredygtigt byggeri
Få et overblik over ordninger og betydning af bæredygtighed og cirkulær økonomi for installationsbranchen.
Værd at vide om den obligatoriske whistleblowerordning
Flere, også mindre virksomheder, har som en del af deres bæredygtighedsstrategi frivilligt indført whistleblowerordninger.
Pas på greenwashing i virksomhedens markedsføring
Når virksomheder bruger udtryk som ”grøn”, ”bæredygtig”, ”CO2-neutral”, ”miljøvenlig” og lignende tillægsord i sin markedsføring og branding, er der god grund til at ringe med alarmklokkerne!
Værd at vide om de nye klimakrav i Bygningsreglementet, BR18
Fra 1. januar 2023 stiller Bygningsreglementet, BR18, bl.a. krav om, at der udarbejdes livscyklusanalyse i forbindelse med nybyggeri. Her kan du læse om de nye krav, og hvad de betyder for både installationsvirksomheder og metalindustrivirksomheder.
Spørgsmål og svar om de nye klimakrav i BR18
Her på siden har vi samlet en række af de oftest stillede spørgsmål og svar om de nye klimakrav i Bygningsreglementet, BR 18, der træder i kraft pr. 1. januar 2023.
Få grønt regnskab med Valified
Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne kan du i 2 år lave grønne regnskaber for din virksomhed.
EU’s Taksonomiforordning
De største virksomheder skal dokumentere, at deres forretning er tilpasset til Taksonomiforordningens 6 klima- og miljømål.
CSR-direktivet
Pr. 1. januar 2024 træder det nye CSR-direktiv i kraft.
S’et i ESG (sociale forhold)
Virksomhedernes bæredygtighedsrapportering skal bl.a. dokumentere virksomhedens indsatser på de såkaldte ESG-områder: E(nvironment) er miljøforhold, S(ocial) er sociale forhold, mens G(overnancel) er ledelsesforhold.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er kommet for at blive. Mange virksomheder oplever, at lovgivning, kunder, banker, bestyrelse eller medarbejdere stiller krav om, at virksomheden arbejder med bæredygtighed og kan dokumentere indsatser og resultater. Bæredygtighed er et bredt begreb, der omfatter miljøforhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. Bæredygtighed handler om, hvordan virksomheden anvender og forbruger energi og produktionsressourcer ansvarligt og intelligent, samt hvordan den agerer på i forhold til kunder, medarbejdere, forretningsforbindelser og andre vigtige in- og eksterne aktører og interessenter i hele værdi- og forsyningskæden. På denne side har TEKNIQ Arbejdsgiverne samlet vigtig information om bæredygtighed samt inspirationsmateriale i form af praktiske redskaber og værktøjer, der kan bruges af virksomheder, som vil i gang med bæredygtighedsarbejdet eller som vil accelerere det. God læselyst!